BOND PRECAIRE WOONVORMEN

Amsterdamse Kolenkitgroep staat op en organiseert zich tegen huisuitzetting door Rochdale en Stadgenoot!

stopbord-huisuitzetting-versie-2

De Kolenkitbuurt in Amsterdam verandert. Door gestuurde gentrificatie en een ingrijpende stadsvernieuwingspolitiek kegelt het aandeel sociale woningbouw naar beneden. De bevolkingssamenstelling wordt drastisch gewijzigd. Rijke mensen erin, arme mensen eruit. Dit kan zo niet langer!

SOLIDARITEITSACTIE STOP HUISUITZETTINGEN

Op 5 januari 2016 dreigt een moeder met kind op straat te worden gezet. Zij zijn de eersten van een groep van ruim 100 tijdelijke huurders die binnenkort hun huis uit moeten. Hun woningen worden gerenoveerd voor verkoop in het project Koel Kit. Deze huurders hebben zich verenigd omdat ze vinden dat de grens is bereikt. De Bond Precaire Woonvormen vindt dat ook en steunt de actie van de Kolenkitgroep. Kom op 4 maandag januari 14.00 uur naar de solidariteitsbijeenkomst op het Hoofdkantoor van Rochdale, Bos en Lommerweg 303 te Amsterdam. Neem tent en rolkoffer mee!

GENTRIFICATIE

Al ruim 10 jaar vindt er in de Kolenkitbuurt een sluimerend proces van gentrificatie en verhuispolitiek plaats om de bevolkingssamenstelling te wijzigen en meer welvarende bevolkingsgroepen aan te trekken. Tijdelijke verhuur fungeert in dit traject als smeerolie van de veryupping. De tijdelijke huurders zetten sociale projecten op, organiseren buurtinitiatieven en investeren tijd en energie in de leefbaarheid van de wijk. Maar na de bewezen diensten worden zij zonder pardon op straat gezet. Het aandeel sociale huur wordt teruggeschroefd en terwijl de vastgoedprijzen worden opgestuwd. Zo is het Jan van Schaffelaarplantsoen onlangs voor 45 miljoen euro verkocht aan een gigantische Amerikaanse beleggingsmaatschappij, CBRE Global Investor Offices.

DSC04676

STOP AFBRAAK HUURBESCHERMING.
De verhuispolitiek in buurten zoals de Kolenkitbuurt speelt verschillende precaire groepen tegen elkaar uit: de huurders met rechten worden eerst wegverhuisd omdat ze te weinig opleveren, en dan de tijdelijke huurders met een minimum aan rechten die moeten plaatsmaken voor de gedroomde bewoners. Ondertussen stijgen de wachtlijsten en wordt het steeds moeilijker om in de stad betaalbare woonruimte te vinden. Dat heeft een prijs: groeiende bestaansonzekerheid onder huurders, en een toenemend aantal mensen dat gedwongen is tot woon-nomadisme.

De afgelopen jaren zijn de wetten rond tijdelijke verhuur steeds verder verruimd, met een groeiende groep van huurders in bestaansonzekerheid tot gevolg. Jongeren en andere woningzoekenden worden steeds vaker allerlei tijdelijke (flex-)huurcontracten door de strot geduwd. De huurbescherming bij deze contracten is vaak minimaal, of zelfs in het geheel afwezig.

De diversiteit van groep geprecariseerde bewoners in de Kolenkitbuurt illustreert de recente wildgroei aan wegwerpcontracten. De groep omvat mensen met (tijdelijke) campuscontracten, leegstandwetcontracten en bruikleencontracten via woningbouwcorporatie Stadgenoot, maar ook antikraakhuurders met verkapte huurcontracten via Zwerfkei en kunstenaars die in ruil voor arbeid in natura korting op hun huur krijgen. Zij slaan nu de handen ineen om gezamenlijk op te komen voor hun woonrechten. In de bewoordingen van een van de bewoners: “Studenten, arbeiders, flexwerkers en baanlozen. We laten ons niet langer individueel aan de kant zetten. Samen staan we sterker.”

GELEGALISEERDE BESTAANSZONDZEKERHEID
Minister Stef Blok (VVD) presenteerde deze maand zijn ‘Wet doorstroming huurmarkt’, waarin plannen worden uitgerold voor 1- en 5-jarige huurcontracten. Ook Carola Schouten (ChristenUnie) presenteerde onlangs een voorstel voor tijdelijke jongerencontracten. Woononzekerheid dreigt zo tot norm verheven te worden, zeker voor jongeren die zich geen koopwoning of vrije sector-huurwoning kunnen veroorloven.

We moeten ons niet meer laten koeioneren, stelt een woordvoerder van de BPW. “De afbraak van ons publieke volkshuisvestingstelsel en de huurbescherming zijn bewust politiek beleid. Woonrechten horen voor iedereen te gelden, ongeacht (flex-)contract”.

WOONONZEKERHEID
In stadsvernieuwingswijken worden tijdelijke huurders als verhuisvee ingezet om in de ‘transitiefase’ de buurt op te leuken en onbetaald de leefbaarheid op peil te houden. Het gemak waarmee ze daarna op straat worden gezet, toont dat zij tweederangshuurders zijn zonder sociale rechten. Geen recht om te blijven, geen recht op herhuisvesting en geen recht op de vergoeding van verhuiskosten. Dat is niet acceptabel, stelt Nathalie, een van de bij de Kolenkitgroep aangesloten bewoners: “Woningbouwcorporaties zijn opgericht om mensen stabiliteit en onderdak te geven. Dit staat daar haaks op. Het is tijd dat Rochdale en Stadgenoot zich weer van hun sociale kant laten zien.”

OPLOSSINGEN
Via allerlei manieren heeft de Kolenkitgroep geprobeerd contact te leggen met Rochdale om tot een oplossing te komen. Ze spraken in bij een bijeenkomst van het stadsdeel, maar zonder resultaat. Huurdersvereniging De Maansikkel, die ook vaste huurders vertegenwoordigt, werd afgewimpeld met het excuus dat je met tijdelijke huurders niet in overleg hoeft. Huurster Khadija die op 5 januari met haar dochter Yasmin op straat dreigt te worden gezet, zocht hulp bij Rochdale en kreeg te horen: “Als je wil blijven in je woning, moet je de woning kopen. Anders moet je er gewoon uit” Kortom: wie geld heeft mag blijven, de rest moet wegwezen.

 

De tijdelijke huurders verenigd in de Kolenkitgroep hebben daarom 2 eisen:

  1. Omzetting van tijdelijke naar vaste huurcontracten. ( bij kleine renovatie )
  2. Herhuisvesting bij huisuitzetting. ( bij grootschalige renovatie )

 

AMSTERDAM IS VAN IEDEREEN!
De BPW steunt de Kolenkitgroep in deze eisen. “Stop de uitverkoop van onze publieke huisvesting, de ondergrens aan sociale huurwoningen is nu bereikt. Houd op met het inwisselen van de ene (flex-)huurder voor de ander. Wij zullen ons samen met huurders en huurdersorganisaties blijven verzetten tegen wetgeving die bestaansonzekerheid legaliseert en tegen de ontruiming van hele buurten. Niemand moet op straat worden gezet. De stad is van iedereen! Wij roepen iedereen op om ons te steunen”

SOLIDARITEITSACTIE.
Een moeder met kind dreigt op 5 januari op straat gezet te worden. Daarom organiseren we gezamenlijk een solidariteitsactie.
Wees solidair en laat je horen. Kom op maandag 4 Januari 14:00 naar het Hoofdkantoor van Rochdale, Bos en Lommerplein 303.
Neem je tentje en koffer mee!

Volg de bewonersgroep via Facebook Tijdelijk In De Kolenkit
of Twitter @kolenkitgroep

 

Steun de strijd voor woonzekerheid!

Recente berichten

BPW Nieuwsbrief

nl_NLNL