BOND PRECAIRE WOONVORMEN

Bewoners Dennenheuvel Bloemendaal in protest tegen huisuitzetting

20151120_12292325 Bewoners die via Ad Hoc in Landgoed Dennenheuvel wonen gaan in protest tegen huisuitzetting door eigenaar “De Zusters van de Goede Herder”. Het is onacceptabel dat de ene groep precaire bewoners wordt ingewisseld voor de andere.

SAMEN NIET ALLEEN

Onlangs is door de gemeente Bloemendaal besloten om in Dennenheuvel verschillende groepen te huisvesten waaronder statushouders en andere kwetsbare doelgroepen zoals urgente woningzoekenden, jongeren en mensen uit een voorziening beschermd wonen. Bewoners ontwikkelden zodoende een plan om het pand samen te bewonen zodat ieder een plek om te wonen heeft. Karim: “Wij zijn niet tegen de komst van asielzoekers hier, wij willen hier samen wonen. We verwachten een actieve houding van de gemeente en de eigenaar. Nu komen er mensen op straat te staan dat kan toch niet de bedoeling zijn?

AD HOC

Ad Hoc, het antikraak bureau dat was ingeschakeld door eigenaar “Zusters van de Goede Herder”, betaalt per maand 60 euro aan de eigenaar voor gas, water en licht. Onvoldoende om de lasten te dragen stelt zij nu. Dit terwijl bewoners 220 euro p. maand aan huur aan Ad Hoc betalen. Er is voldoende geld; het blijft echter hangen bij de bemiddelende partij die niks anders doet als huurders rechteloos maken en geld vangen.

ALTERNATIEF PLAN

De eigenaar kon niet akkoord gaan met het alternatieve plan dat de bewoners ontwikkelden om het pand zelf te gaan huren, beheren en bewonen samen met de statushouders. Per statushouder kan er volgens de eigenaar meer geld worden verdiend. De gemeente stelt hiervoor een budget beschikbaar. De ca. 60.000 euro die de 25 bewoners van Dennenheuvel in een jaar hebben opgehoest waren echter ruim voldoende om de kosten te dekken, zeker als er nog meer bewoners bij zouden komen en beide groepen het pand delen.

HUURDERS INWISSELEN: IDIOTE STOELENDANS

Hier worden de ene groep precaire personen ingewisseld voor de andere zonder dat er een sociale oplossing komt. Een anonieme bewoonster stelt “Ze praten over ons als simpele objecten, die je zo kan verplaatsen. Nee, wij zijn woningzoekenden die ook in een kwetsbare positie zitten en noodgedwongen, door wachtlijsten, in een antikraakconstructie wonen! Ook wij verdienen stabiele woonruimte.”

CONTRACTOPZEGGING IS OOK HUISUITZETTING

“Wij zetten niemand op straat. De antikraak-organisatie beëindigt de gebruiksovereenkomst” stelt Hubert Jansen, directeur van het klooster, zich verschuilend achter Ad Hoc. Is dit nu de christelijke barmhartigheid?

De BPW stelt “het is schofterig dat Ad Hoc per jaar ruim 60.000 euro van de bewoners heeft gevangen en nu denkt mensen zonder huurbescherming en herhuisvesting op straat kunnen zetten”. Bewoners hebben naast de inmiddels gebruikelijke huisvredebreuk door Ad Hoc ook te maken gehad met intimidatie naar aanleiding van hun artikel in het Haarlemmer Dagblad dat de situatie vorige week aankaartte. Bewoners werden door Ad Hoc geinformeerd zich gedeisd te houden en moesten individueel per mail aangeven zich te distantiëren van de groep bewoners die de situatie rondom de penibele huisvestingssituatie bespreekbaar maakte in de krant, als ze nog kans wilden maken om doorgeplaatst te worden. Bewoners worden bedreigd met een boete van €500 per dag als ze niet vertrekken.

De BPW accepteert dergelijke chantage niet! We blijven solidair! Bewoners gaan niet akkoord met de opzegging en gaan met een advocaat bezwaar maken tegen de opzegging. Het is tijd dat dit soort bedrijven en constructies aan banden worden gelegd. Hiervoor pleiten we al langer, ook in de nationale politiek. Overheden en eigenaren blijven ondanks uitbesteding wel 100% verantwoordelijk voor de gecreëerde misstanden.

EERLIJK DELEN

Ook Marielys Roos (Hart voor Bloemendaal) vindt dat de gemeente actie moet ondernemen. ,,Deze bewoners vragen niets onredelijks. De zaak is oplosbaar. Burgemeester Schneiders heeft zelf gezegd: we mogen de mensen niet in het open veld laten slapen. Nou, dat geldt dan net zo goed voor de huidige bewoners. Gemeente, doe iets. En: wethouder, doe een keer wat je beloofd hebt!’’ stelde zij in het Haarlems Dagblad. Bewoners voelen zich in hun woonstrijd gesterkt door de buurt, en verschillende politieke partijen.

SOLIDARITEIT I.P.V INWISSELBAARHEID

Door de huurbescherming te omzeilen wordt winst boven het recht op huisvesting gesteld en woningzoekenden in uitzendbewoners getransformeerd. Dat kan nooit het geval zijn. Woningzoekenden van elke smaak, noodgedwongen tijdelijke huurders, asielzoekers en statushouders, ieder heeft recht op een huis!

“Het is nu tijd dat de politiek de bal oppakt en voor alle woningzoekenden huizen gaat bouwen en de huidige bewoners betrekt in het nieuwe plan! Wij gaan ons niet verlagen tot vreemdelingenhaat door het huisvestingsvraagstuk” zo stelt de BPW. De Bloemendaalse overheid en politiek blijft verantwoordelijk voor voldoende voorraad sociale/publieke huisvesting en een adequate oplossing voor alle groepen. “Waar de overheid in die taak faalt eisen wij middels directe actie ons recht op wonen op” De BPW steunt de bewonersgroep in haar strijd voor een menselijke oplossing voor alle bewoners.

Contacteer, steun of  volg de bewonersgroep via de Facebook pagina va Bewoners Inititiatief Landgoed Dennenheuvel (BILD) of via Twitter

Neem voor meer informatie ook contact op met de BPW

 

Steun de strijd voor woonzekerheid!

Recente berichten

BPW Nieuwsbrief

nl_NLNL