BOND PRECAIRE WOONVORMEN

Werkgroep Huurders PVDA slaat alarm!

399px-19._Jacques_MonaschPERSBERICHT: WERKGROEP HUURDERS PVDA SLAAT ALARM

De Werkgroep Huurders van de PvdA slaat alarm binnen de partij nu de Tweede Kamerfractie de motie van het partijcongres van afgelopen januari negeert, die oproept om de huidige huurbescherming overeind te houden.

In januari 2015 heeft het PvdA congres een motie aangenomen, die de Tweede Kamerfractie oproept om de huidige huurbescherming overeind te houden. Dat houdt in: geen medewerking geven aan de flexibilisering van het huren via de Wet tijdelijke huur. En stopzetten van de plannen om kantoorwoningen te verhuren zonder huurprijsbescherming (Motie Van der Linde/Monasch).

De Wet tijdelijke huur betekent vooral voor jongeren dat zij naast baanonzekerheid ook te maken zullen krijgen met uitzichtloze woononzekerheid. Huurders hebben er meer aan als de wetgever zich inzet voor voldoende woningen, zoals de Grondwet voorschrijft.

De verhuurdersheffing is net zo min als de aankoop van een stoomboot of de aanleg van een verkeersweg een kerntaak van corporaties. De verhuurdersheffing kan beter worden omgezet in een investeringsverplichting, opdat er eindelijk eens een einde komt aan het woningtekort.

Vastgoedbelang beschouwt het plan voor kantoorwoningen zonder huurprijsbescherming als een goed begin. De brancheorganisatie van particuliere verhuurders is voorstander van volledige liberalisering van de huurwoningmarkt. De Werkgroep Huurders van de PvdA spreekt van het begin van het einde van de sociale huursector.

De Werkgroep Huurders van de PvdA hoopt door alarm te slaan binnen de partij te bereiken dat de Tweede Kamerfractie alsnog overgaat tot uitvoeren van de motie huurbescherming.

De Werkgroep Huurders van de PvdA is opgericht in juni 2012 en stelt zich ten doel om de belangen van huurders helder te laten doorklinken in de partijstandpunten. De werkgroep verzet zich tegen de neoliberale volkshuisvestingsagenda van de regering.

Einde Persbericht

——————–

De BPW steunt de Werkgroep Huurders in de PVDA om haar partijtop nu tot de orde te roepen.  “Het is stuitend dat een partij die zich sociaal democratisch durft te noemen nu de bijl zet in de huurbescherming. Het staat symbool voor de partijleiding die zich totaal van haar huurders-basis heeft vervreemd. Stop afbraak van onze huurbescherming door regenten, politici en bedrijven!”

Lees hier de reactie van de BPW op het wetsvoorstel ter verruiming van tijdelijk verhuur.

Neem voor meer informatie over dit persbericht contact op met Anita Engbers voorzitter van de Werkgroep Huurders in de PVDA.

Voor meer achtergrondinformatie over de flexibilsering van het huren kunt u contact opnemen met de BPW.

 

 

 

 

Steun de strijd voor woonzekerheid!

Recente berichten

BPW Nieuwsbrief

nl_NLNL