BOND PRECAIRE WOONVORMEN

BPW solidair met studenten in actie!

maagdenhuisDe BPW steunde vandaag de Protestmars voor meer democratie in het hoger onderwijs en de recente bezetting van het Maagdenhuis. Wij roepen iedereen op de studenten te steunen in hun verdere strijd. Directe besluitvorming door de betrokkenen op alle gebieden in de maatschappij is van hoogst belang. De dominante logica van hoe te besturen en hoe te financieren moet overal, van huisvesting tot studie, werk tot inkomen, van onderop ter discussie worden gesteld.

Na introductie van het leenstelsel dat studenten in de schulden en steeds precairdere huisvesting drukt is het nu tijd voor een andere koers. Overal en nu.

Solidariteit!

Brede solidariteit in deze tijden van bezuinigingen en autoritaire neo-liberale “bestuurs” maatregelen is nodig.  Een kleine bestuurderselite heeft te lang de macht naar zich toe getrokken ten koste van democratie en inspraak van allen. Bij de BPW komen wij mensen tegen die niet meer kunnen studeren omdat het te duur is en dat ze niet in fatsoenlijke huisvesting voor handen hebben. Huurders worden bedreigd met hoge boetes als contracten om willekeurige redenen worden opgezegd.  Sociale rechten worden in rap tempo afgebroken en er is geen enkele inspraak.

Bestaanszekerheid en democratie.

Tijdelijke contracten op het gebied van wonen, werken alle delen van de maatschappij leiden tot fundamentele onvrijheid en angst. Dat is geen democratie. De malaise is totaal een algehele staking is nodig!  De eisen van de demonstranten moeten dan ook ingewilligd worden en de acties verbreed.  Het kraken en bezetten van panden om via directe actie onrecht aan te tonen en rechten op te eisen is een uitstekend middel. Maar bestaanszekerheid voor iedereen en directe controle over alle delen van de maatschappij komt er niet vanzelf. Enkel door sociale strijd komen er veranderingen. Van huurder tot student. Wij roepen iedereen om de acties en de bezetters (van hun eigen universiteit!) op een directe manier te steunen.  Wees ook als huurder solidair en kom op 14 Maart naar de demonstratie “Stop de Huurexplosie”. 

Lees meer over de eisen van de nieuwe universiteit op http://newuni.nl/

1. Democratische verkiezing van het universiteitsbestuur
2. Verandering van het allocatiemodel: financiering op basis van input, niet op basis van rendementen
3. Stopzetting van het huidige Profiel 2016
4. Referenda per instituut en opleiding over de samenwerking tussen de UvA en de VU op de FNWI
5. Vaste contracten in plaats van flexibele aanstellingen
6. Een open debat over huisvestingskosten ten opzichte van bezuinigingen op onderwijs en onderzoek.
In verband daarmee: behoud van het Bungehuis als UvA-locatie.

Steun de strijd voor woonzekerheid!

Recente berichten

BPW Nieuwsbrief

nl_NLNL