BOND PRECAIRE WOONVORMEN

BPW reactie op wetsvoorstel ter verruiming van tijdelijke verhuur. Stop afschaffing van de huurbescherming!

scriptie_wvanhoof_middelklein-(2)De Nederlandse overheid wil de wetgeving rondom tijdelijke verhuur alweer (1.2.3,4) verruimen.

De voorgestelde wijzigingen, dreigen het makkelijker te maken voor verhuurders om huurcontracten  te beëindigen op grond van de clausule ‘dringend eigen gebruik’. Naast 5 jaren en “doelgroep “contracten word o.a voorgesteld huurcontracten voor korte tijd met een maximum van 2 jaar te introduceren, de leegstandwet uit te breiden met te koop staande huurwoningen en het campuscontract uit te breiden met promovendi.

Volgens de BPW leggen de voorstellen “een bom onder het huurrecht”. Deze wetswijziging past in een trend waarbij ‘permanent onzeker’ wonen steeds meer de norm wordt en het vaste huurcontract voor een groeiende groep buiten bereik blijft. Dagelijks word de Bond geconfronteerd met de consequenties van deze door de politiek gecreëerde bestaansonzekerheid.  Onlangs stuurde de BPW daarom een uitvoerige reactie op het wetsvoorstel ter verruiming van tijdelijke verhuur dat tot 6 November consultatie lag.

Huurbescherming afgeschaft
Regelmatig verhuizen is kostbaar, tijdrovend en stressvol.  Stabiel en veilig wonen is belangrijk, het zou daarom een sociaal grondrecht moeten worden worden met goede rechtsbescherming voor iedereen. Dit wetsvoorstel geeft verhuurders veel te veel macht en maakt van huurders uitzendbewoners. De BPW zet zich samen met (flex)huurders in tegen de doorgeslagen flexibilisering van huisvesting.

De komende tijd zal de BPW samen met andere (flex)huurders, huurdersorganisaties, en betrokkenen partijen aandacht vragen om dit wetsvoorstel, dat de huurbescherming voor grote delen van de bevolking afschaft, van tafel te krijgen.

Word ook BPW lid en doe met ons mee! Voor meer informatie over onze brief kunt contact met ons opnemen.

Lees hier de volledige BPW reactie op het wetsvoorstel ter verruiming van tijdelijke verhuur.

 

Steun de strijd voor woonzekerheid!

Recente berichten

BPW Nieuwsbrief

nl_NLNL