BOND PRECAIRE WOONVORMEN

Themabijeenkomst Tijdelijke Woonvormen 22 Oktober Zaandam

Themabijeenkomst over leegstand, flexibele huurcontracten, huurrechten, antikraak, oplossingen en valkuilen
Datum: woensdag 22 oktober 2014
Tijd: 20.00 uur
Locatie: Slachthuisstraat 67, (voormalig schoolgebouw ’t Anker), Zaandam
Iedereen welkom, Toegang gratis

De woningmarkt zit al jaren behoorlijk op slot, vooral in de Randstad. Terwijl (betaalbare) woningen schaars zijn, is er tegelijkertijd sprake van leegstand. Het is een uitdaging om de beschikbare ruimte en de vraag naar woningen beter op elkaar af te stemmen. Deels kan dit door het herbestemmen van gebouwen en het mogelijk maken van tijdelijke bewoning.
Tijdens deze bijeenkomst staat de vraag centraal of er alternatieven denkbaar zijn voor het beheer van leegstaande gebouwen die tegemoet komen aan zowel de behoeftes van corporaties en gemeentes als aan de rechten van woningzoekenden en huurders. Hiernaast komen andere onderwerpen aan bod, zoals huurrechten van tijdelijke bewoners, de inzet van leegstandbeheerders, de rol van de corporaties, gemeente en eigenaren van vastgoed.
Vertegenwoordigers van de Bond Precaire Woonvormen, de Woonbond en ROSA zullen hun standpunten en ideeën naar voren brengen, waarna er ruim de gelegenheid is met elkaar het gesprek aan te gaan.
Neem voor meer informatie over deze themabijeenkomst contact op met ROSA: info(at)rosa-zaanstad.nl.

Informatie gerelateerd aan het thema:
– De Onderzoeksredactie publiceerde op 24 september in De Groene Amsterdammer (nummer 39) een  uitgebreid artikel over de leegstandindustrie.
– Ook EenVandaag wijdde er op 1 oktober een item aan. sitestat
– ROSA publiceerde verschillende notities.

Over de deelnemers:
Bond Precaire Woonvormen
De Bond Precaire Woonvormen is opgericht om de woonrechten van antikraakbewoners en die van andere ‘flexbewoners’ op te eisen. De Bond Precaire Woonvormen is dé specialist op het terrein van onvoorspelbaar wonen en informeert en adviseert actief over de risicovolle kanten van antikraak en andere precaire woonvormen. Ook biedt de Bond juridische back-up, zowel inhoudelijk, moreel als financieel, voor flexbewoners die voor hun rechten op willen komen.
https://bondprecairewoonvormen.nl

Woonbond
De Nederlandse Woonbond is de landelijke belangenvereniging van huurders en woningzoekenden. De Woonbond staat voor betaalbare huren, goede woningen in leefbare, veilige wijken en sterke huurdersorganisaties. De Woonbond helpt huurders met problemen.
www.woonbond.nl

ROSA
ROSA is een Zaanse politieke vereniging die werkt aan groene, eerlijke en creatieve oplossingen voor Zaanstad. ROSA bestaat sinds 1995 en heeft momenteel drie zetels in de Zaanse gemeenteraad. ROSA is actief binnen én buiten de raad. Naast de gemeenteraad brengt ROSA haar ideeën naar voren tijdens acties en debatten en via notities en onderzoeksrapporten.
www.rosa-zaanstad.nl

Kijk voor meer informatie over de themabijeenkomst op de website van ROSA.

Steun de strijd voor woonzekerheid!

Recente berichten

BPW Nieuwsbrief

nl_NLNL