BOND PRECAIRE WOONVORMEN

Stop huisuitzetting van moeder en kind in Rotterdam

rusthofsrIn Rotterdam dreigt een moeder met kind op straat te worden gezet. Na 6 jaar via Ad Hoc antikraak met een verkapt huurcontract in een woning van Woonstad aan de Rusthofstraat  te hebben gewoond kreeg zij en haar dochter onlangs het bericht op korte termijn te moeten vertrekken vanwege sloop. Probleem is, de huursters hebben nog steeds te weinig wachttijd opgebouwd voor sociale huisvesting en als student en moeder met smalle beurs te weinig inkomen voor private huur. Bij antikraak zijn geen kinderen toegestaan en de woningbouwcorporatie zegt alleen “echte” huurders te herhuisvesten. En niet mensen met een B of C huurcontract. Voor haar buren (ook met kinderen) werd overigens wel een uitzondering gemaakt, zij hebben tijdelijke contracten direct via Woonstad gehuurd.

Ad-Hoc dreigt nu met een boete van 500 euro per dag als ze 22 oktober niet de woning heeft verlaten is en inmiddels is er een “spoeduithuiszetting” aangevraagd. Eind van de maand zouden de meters en de Cv-installatie al uit de woning worden verwijderd.

De BPW is solidair met deze huurster en haar 1 jaar oude kind. “Wij accepteren niet langer dat mensen na een tijdelijk contract achteloos op straat worden gezet. Wij eisen een sociaal inclusief systeem. Woonstad moet zich in zetten voor het maatschappelijke belang van al haar huurders. Ook de tijdelijke huurders die zij via een schimmige uitbestedingsconstructie via Ad Hoc tot de precariteit heeft veroordeeld”

Vorig jaar benaderde Nikkie de BPW. Ze was zwanger en had Woonstad gevraagd of er een mogelijkheid was om voorrang te krijgen op een sociale huurwoning. Ook stelde ze voor om haar eigen woning direct via Woonstad te huren. Aanleiding hiervoor was het verbod (van Ad Hoc) om minderjarige kinderen in de woning te laten verblijven/ zich in te schrijven. In haar contract riskeert ze hierdoor een boete van max. 500 euro per dag en uithuiszetting. Hoewel de BPW de (juridische) houdbaarheid van dergelijke wurgclausules betwist is het stuitende dat dit in dergelijke contracten kan worden opgenomen.

Geen huurder maar vastgoedpion
Voorang krijgen bleek niet mogelijk en haar werd geadviseerd om toch maar snel te verhuizen. Antikraak wonen en een kind kan namelijk niet. Woonstad was opeens erg nieuwsgierig en wilde weten waar ze woonde. Nikkie werd achterdochtig en heeft toen het adres van iemand om de hoek gegeven (toevallig een meisje wat duidelijk niet zwanger was). Hier is Ad Hoc de volgende dag langs geweest om te controleren of zij zwanger zou zijn.

Zij schrok natuurlijk erg toen ze dit hoorde, maar was ook opgelucht dat ze niet bij haar voor de deur stonden. Vervolgens heeft ze alle (baby)spullen en dergelijke verstopt in de meterkast en de sleutel verstopt uit angst uit huis te worden gezet.

Sociale wetgeving voor minima

Sociale wetgeving en huurbescherming zijn er juist ook voor minima met kinderen. Eerder werden er al kamervragen gesteld over de uitbesteding van de verhuur door Woonstad aan Ad Hoc. In een breed aangenomen motie heeft de tweede kamer vorig jaar geoordeeld dat woningbouw corporaties niet meer met het rechteloze leegstandsbeheer via antikraakbureaus zouden moeten werken. Maar Woonstad veranderde haar beleid evenmin, hierbij ondersteund door Minister Blok die schittert in het ontkennen van huurdersarmoede.

Na deze schandalige behandeling is het daarom nu tijd voor sociale rechtvaardigheid. Geef deze moeder en kind nu een woning! Stop de (financiële ) intimidatie door Ad Hoc en Woonstad. Het is tijd dat huurders solidair worden en gezamenlijk hun huur en woonrechten opeisen.

Gentrificering middels tijdelijke verhuur constructies
In het goedkoopste huursegment zijn nu nog maar 550.000 huurwoningen beschikbaar. Daarvan verdwijnt de komende jaren nog een groot deel: grotendeels door prijsverhogingen, deels door sloop of verkoop. De grootschalige sloop van honderden sociale huurwoningen in Nieuw Crooswijk staat symbool voor de landelijke ontwikkeling: minder sociale huisvesting. Ondertussen worden woningzoekenden gedwongen tijdelijk te wonen in de afbraak van ons sociale stelsel.

Het politieke verhaal van met tijdelijke verhuur meer “dynamiek” en “doorstroming” creëren  in onze volkshuisvesting  leidt enkel tot meer vervreemding, repressie, huisuitzettingen en meer precaire woonvormen. Ben je geen tweedeverdiener: dan is er straks geen plek meer voor jouw in de stad.

Bewoonster en haar dochter hebben een advocaat in de arm genomen en eisen samen met de BPW een betaalbare sociale huurwoning. Wees solidair en steun Nikkie en Sofia in hun strijd voor passende woonruimte door dit bericht te delen en Woonstad op haar verantwoordelijkheid aan te spreken.

Neem voor meer informatie contact op met de huurster en de BPW.
De naam van de de huurster en haar dochter zijn gefingeerd.

fotospandoek 2

 

Steun de strijd voor woonzekerheid!

Recente berichten

BPW Nieuwsbrief

nl_NLNL