BOND PRECAIRE WOONVORMEN

Laag inkomen, hoge huur: Kiezen tussen twee vormen van precariteit

DSC_2658De Bond Precaire Woonvormen is benaderd door de 54-jarige Fenna* die overweegt om te verhuizen van een sociale huurwoning naar een antikraakwoning. Zij is maandelijks namelijk een te groot deel van haar inkomen kwijt aan huur. Fenna is een van de velen die elke maand in de knel zit om haar huur en andere woonlasten te betalen. Het wonen in de anti-kraak zal een stuk goedkoper zijn als haar huidige
huurwoning. Maar is antikraak voor haar een oplossing?

Fenna woont op dit moment in een sociale huurwoning waar ze drie jaar geleden na een echtscheiding naartoe is verhuisd. Vorig jaar verloor zij haar baan en nu is zij in de bijstand terecht gekomen. Sindsdien is de huur steeds moeilijker op te brengen. Ondanks dat ze in een sociale huurwoning zit en huurtoeslag ontvangt, is het krap. Haar huur beslaat een groot deel van haar maandinkomen (kale huur € 613,
gas-water-licht € 90, huurtoeslag € 157, bijstand € 860). De vaste lasten opgeteld zijn dus bijna evenveel als haar bijstandsinkomen. Een schuldencrisis dreigt als zij niet snel een baan vindt of haar vaste lasten weet te verlagen. Fenna solliciteert hard, maar riskeert nu de moed te verliezen doordat de geldstress haar boven het hoofd groeit.

Fenna is niet de enige voor wie de maandelijkse woonlasten moeilijk op te brengen zijn. De verhouding
tussen inkomen en huisvestingsuitgaven groeien steeds schever voor een grote groep mensen, zo blijkt
uit een rapport over woonuitgaven van huurders en eigenaren-bewoners van oktober vorig jaar. Circa
378 duizend huurders waren in 2012, net als Fenna, meer dan de helft van hun inkomen aan huur kwijt.
Daarnaast waren er in 2012 ook nog 282 duizend huizenbezitters die meer dan de helft van hun
inkomen aan huisvestingskosten besteedden (bron CBS, BZK/WB). De meesten zijn in de knel
gekomen na een inkomensdaling door werkverlies, ziekte of een scheiding. Of zoals Fenna, een
samenloop van meerdere factoren.

Tabel woonuitgaven

 

 

 

 

 

Het verhuizen naar een antikraakwoning zou de maandelijkse woonlasten verlagen. Toch vreest de
BPW dat Fenna van de regen in de drup terecht komt als ze nu naar een antikraakwoning zou verhuizen.
Wonen in antikraak is onzeker. Het is bij elke uitzetting weer afwachten of er een nieuwe woning voor
in de plaats komt. Op dit moment is er relatief veel anti-kraakaanbod in Helmond, maar hoe lang duurt
dit nog? Waar moet zij straks terecht als het anti-kraakbureau geen nieuwe woning weet aan te bieden
als het contract afloopt.

Het precaire leven zonder woonzekerheid of privacy levert veel van de bewoners in het antikraakcircuit
stress op. Antikraakbewoners hebben geen huisvrede en controleurs betreden ongevraagd
hun huis . Een controleur mag een bewoner berispen of ‘waarschuwen’ (bijvoorbeeld als die
zijn of haar afwas niet heeft gedaan) of zelfs een contract ontbinden. En hoe moet het als Fenna zich
door de werkloosheid en de geldstress slecht voelt en bijvoorbeeld uit haar slof schiet tegen een
controleur van het antikraakbureau? Moet Fenna dan maar een advocaat in de arm nemen om tegen de
(onrechtmatige) huisuitzetting in verweer te komen? Heeft ze niet al genoeg stress in haar leven? We
wensen Fenna een plek waar ze zich prettig kan voelen, waar ze op terug kan vallen, en van waaruit ze
wat vastigheid kan opbouwen. Zekerheid van wonen helpt om een horizon te bieden om door deze
financieel zware periode te komen.

Als BPW zien we graag een oplossing die zoden aan de dijk zet om het financiële korset van de
bijstand draaglijk te maken en de stap naar zeker en betaald werk haalbaar te maken. De sociale huur is
te duur geworden. Flexhuren is geen oplossing voor dit structurele probleem. Het is een doekje voor het
bloeden waar gemakzuchtige volkshuisvesters en beleidsmakers maar al te graag naar doorverwijzen,
al kunnen zij onmogelijk ontkennen dat er alleen maar meer ‘Fenna’s’’ komen. Antikraak en andere
vormen van flexhuren staan een structurele oplossing in de weg en dreigen die zelfs te saboteren.
Maar daarmee is Fenna nog niet uit de brand. Heb jij tips voor Fenna, of weet jij een plekje waar zij
zeker en betaalbaar kan wonen, stuur het door!

* Fenna is een gefingeerde naam, omdat zij graag anoniem wenst te blijven.

Steun de strijd voor woonzekerheid!

Recente berichten

BPW Nieuwsbrief

nl_NLNL