BOND PRECAIRE WOONVORMEN

Flexhuurders uit Amsterdam eisen bestaanszekerheid en respect voor minimumrechten

verhuisdozenjpgFlex-huurders uit de Jan Vethstraat in Amsterdam gaan niet akkoord met een op handen zijnde huisuitzetting. Vorige maand betrokken Rob en Ilona via Camelot  een woning van woningcorporatie Eigen Haard aan de Jan Vethstraat. Na 3 dagen “wonen” kregen zij echter hun “contract”opzegging alweer binnen. Nu dreigen ze rechteloos, zonder vervangende woonruimte en verhuiskosten vergoeding op straat te worden gezet.

“Vanwege lange wachtlijsten voor sociale verhuur ben ik met mijn zus antikraak gaan wonen. In mijn vorige woning kreeg ik al na 10 dagen een contractopzegging door Camelot en Parteon. Uit verhuis en woningnood zijn we toen hier terecht gekomen. Nu moet ik alweer verhuizen na 3 dagen met een korte vertrektermijn van 4 weken!” “Wij kunnen nergens heen en daarom gaan we hier niet weg. Ook al stelt ons rechteloze antikraakcontract dat we die rechten niet hebben. We zijn geen verhuisvee, wij eisen respect voor onze minimumrechten!” stelt Rob strijdbaar

Respect voor minimumrechten.
Bij tijdelijke verhuur geld een minimale woonduur van 6 maanden en een opzegtermijn van 3 maanden. De BPW zet zich ervoor in dat woningbouwcorproaties ook daadwerkelijk stoppen met het omzeilen van de Leegstandwet middels de rechteloze antikraakconstrctie en de motie die hierover in de Tweede Kamer is aangenomen word uitgevoerd. Eigen Haard had in dit sloop complex dus helemaal niet moeten werken met de antikraakconstructie. De BPW eist daarom dat Eigen Haard en Camelot de minimumduur van 6 maanden wonen alsnog respecteert en huurders niet na 3 dagen en de te korte opzegtermijn van 4 weken rechteloos op straat zet. Dit betekent dat de sloop van het pand word uitgesteld en dus nog niet kan beginnen. De BPW eist directe bestaanszekerheid, respect voor minimumrechten en een sociaal inclusief systeem. Een illegale huisuitzetting van flexhuurders zonder gerechterlijk uitzettingsbevel zoals Camelot eerder al meermaals deed of probeerde te doen  behoort daarom ook niet tot de mogelijkheden.

Op de arbeidsmarkt en woningmarkt ontstaat een steeds grotere groep flexnomaden die op beide fronten klem zit en voortgejaagd word in een systeem met steeds minder rechtszekerheid. Ondanks de consequenties zien we steeds meer voorstellen , die onze levens precariseren en de zekerheid onder ons bestaan wegvegen. Steeds meer mensen komen door de flexibilisering in de problemen. Dat is geen “technisch” en individueel probleem van eigen verantwoordelijkeid maar een collectief probleem en risico. Deze situatie is niet houdbaar, stelt de BPW.

Demonstratie

Op vrijdag 6 juni om 11:30 houden we een demonstratie bij het Hoofdkantoor van Eigen Haard, Arlandaweg 88 te Amsterdam (vlakbij station Sloterdijk) “We roepen iedereen op om deze precaire huurders te komen steunen en zullen een serieus gesprek moeten houden over de taak van een woningbouwcorporatie en het inschakelen van bureaus als Camelot in door Eigen Haard in i.i.g. 179 panden. Het op straat zetten van huurders die nergens heen kunnen, moet ten allen tijde voorkomen worden. “Laten we ons samen inzetten om wonen weer een basisrecht te maken inclusief sociale bescherming voor ALLE huurders, juist ook flex-huurders” stelt de BPW.

Wil u meer informatie of contact met de huurders. Neem dan via dit formulier contact op met de BPW.

De namen van de huurders zijn vanuit privacyoverwegingen gefingeerd.

Steun de strijd voor woonzekerheid!

Recente berichten

BPW Nieuwsbrief

nl_NLNL