BOND PRECAIRE WOONVORMEN

Kabinetsvoorstel tijdelijk huren leidt tot rechteloze flexnomaden

Logo_19o_NLHet kabinet wil opnieuw de mogelijkheden van het tijdelijk huren
uitbreiden en suggereert dat woningzoekenden daar behoefte aan hebben. In
werkelijkheid heeft het kabinet geen benul van wat de behoeftes van mensen
zijn en laat het zijn oren enkel hangen naar de commerciële belangen van
(in dit geval) de vastgoedsector. Het kabinet is bezig om in Nederland een
klasse van “rechteloze flexnomaden” te creëren, die in armoede en zonder
zekerheden leeft.

De Bond Precaire Woonvormen (BPW), een vrijwilligersorganisatie met als
doel de woonrechten van verschillende typen “flexbewoners” op te eisen en
te waarborgen, ondersteunt bewoners die gedwongen zijn in antikraak of
andere tijdelijke woonsituaties te leven en doet doorlopend onderzoek naar
de ontwikkelingen op dit gebied. Wij komen zeer verontrustende
omstandigheden tegen van misbruik van de woningnood en zien de schaal van
het tijdelijke wonen en misbruik van mensen die een huis nodig hebben,
snel toenemen. Bewoners zijn bang en kennen hun rechten niet. Maar bovenal
valt op dat het “flexwonen” en “flexwerken” steeds meer hand in hand gaan,
vooral aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Uitzendkrachten zijn steeds
vaker ook “uitzendbewoners”. De rechtsposities van mensen worden zowel op
woon- als op werkgebied in een rap tempo aangetast.

Lees meer in bijgevoegd persbericht

Steun de strijd voor woonzekerheid!

Recente berichten

BPW Nieuwsbrief

nl_NLNL