BOND PRECAIRE WOONVORMEN

Internationaal protest tegen de strafbaarstelling van dakloosheid in Hongarije

AVM_logo_238pxDe BPW heeft een oproep gedaan aan de Hongaarse ambassadeur in Nederland om de strafbaarstelling van dakloosheid in Hongarije ongedaan te maken. Lees hier de brief aan de Hongaarse ambassadeur. Op initiatief van de Hongaarse dak- en thuislozen organisatie A Város Mindenki (De Stad is voor Iedereen), zijn er de komende dagen in negen landen solidariteitsbijeenkomsten in protest tegen de criminalisering van dakloosheid in Hongarije. De vervolging van dak- en thuislozen is in strijd met het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie, het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en het Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten van de Verenigde Naties.
In weerwil van de beslissing van het Constitutionele Hof van Hongarije en brede publieke protesten, heeft de regeringspartij in Hongarije afgelopen herfst een nieuwe wet aangenomen die dakloosheid strafbaar stelt. Maar strafmaatregelen tegen dak- en thuislozen worden verworpen door de Speciale Rapporteur van de VN en internationale niet-gouvernementele organisaties zoals Amnesty International, Human Rights Watch en FEANTSA.
In januari 2014 heeft ook het Europees Parlement haar lidstaten opgeroepen om het strafbaar stellen van dakloosheid onmiddellijk een halt toe te roepen. De resolutie benadrukte de het belang van het recht op huisvesting en drong er bij de lidstaten op aan om sociale een betaalbare huisvesting te realiseren voor hen die dat nodig hebben.
Naast de uitgebreide en voortdurende protesten in Hongarije zelf, zijn er eerder al international protesten tegen de strafbaarstelling van dakloosheid in Hongarije geweest, namelijk in Cluj-Napoca, Prague, Bangkok and London. Deze week protesteren lokale groepen in negen steden bij Hongaarse ambassades en consulaten, namelijk op 13 februari in Essen, Vienna, and Lissabon, op 14 februari in Dublin, Paris, New York, Brussel en  Istanbul, en op 15 februari in London. In Budapest organiseert De Stad is voor Iedereen een demonstratie op 22 februari.
Oproep tot solidariteit in Engels, Duits, Frans and Portugees. Video over ‘dakloos-vrije’ zones in Budapest.
N.B.
De Stad is voor Iedereen is een vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor een gelijke behandeling van iedereen en rechtvaardigheid in de samenleving. De leden van De Stad is voor Iedereen zijn dakloos of dakloos geweest, verwikkeld in problemen omtrent hun huisvesting en anderen die zich verbonden voelen met deze problematiek. Dak- en thuislozen spelen binnen alle gelederen van deze organisatie een leidende rol.
Meer informatie:
A Város Mindenkié blogja: www.avarosmindenkie.blog.hu
A Város Mindenkié a Facebookon: https://www.facebook.com/AVarosMindenkie
Ha hajléktalan vagy és csatlakoznál hozzánk, keress fel minket az alábbi elérhet?ségek egyikén: http://avarosmindenkie.blog.hu/2009/01/01/elerhetosegek_52

Steun de strijd voor woonzekerheid!

Recente berichten

BPW Nieuwsbrief

nl_NLNL