BOND PRECAIRE WOONVORMEN

Gezin met 5 kinderen bedreigd met dakloosheid door Camelot en Plus Vastgoed in Soesterberg. Hulp Gezocht!

157057_10200391998735584_242023591_nEen gezinnetje met 5 kinderen 2 honden en 2 kippen uit Soesterberg woont via Camelot in een pand van Plus Vastgoed en heeft contact gezocht met de BPW. Hun contract is opgezegd en zoals “normaal” is geworden bij tijdelijke en precaire huisvesting worden bewoners zonder vervangende woonruimte en verhuiskosten vergoeding geloosd. Om het “neutraal” te formuleren noemen vastgoedeigenaren en de door hen ingehuurde flexbedrijven dit echter geen huisuitzetting maar een aflopend contract. De sociale consequenties zijn echter hetzelfde: het gezin heeft nog steeds geen adequate en betaalbare huisvesting gevonden en dreigt dus op straat te komen te staan. Ondertussen stelt de advocaat van Camelot dat er sprake is van een “nijpende situatie”. Hierbij niet doelende op de benarde situatie van bewoners maar die van de vastgoedeigenaar Plus Vastgoed. Men dreigt de eventuele kosten die zouden ontstaan door vertraging van de sloop op bewoners te verhalen (wegens niet tijdig opleveren). Kortom: extra financiëele druk zetten op mensen in al precaire en benarde posities. Ondertussen is de omgevingsvergunning pas onlangs op 14 februari aangevraagd. Er bestaat dus nog onduidelijkheid of het plan om een parkeerplaats te maken voor de te bouwen supermarkt überhaupt doorgang kan vinden. Ook heeft Democraten Soest bezwaar gemaakt tegen de kap van de bomen op deze plek. Daarnaast zijn allerlei mensen in de buurt het niet met de sloop van dit historische pand eens en kunnen zij nog bezwaar maken tegen deze plannen en een eventuele verlening van de omgevingsvergunning.

Van noodzakelijk vertrek vanwege spoed is dus geenszins sprake. Bewoners gaan pas weg als er wat nieuws is gevonden. Als Camelot en Plus Vastgoed de situatie echt zo “nijpend” vinden zouden ze wat actiever de hand in eigen boezem moeten steken en over de brug moeten komen met een oplossing. Bewoners staan immers open voor herhuisvesting in een betaalbare huurwoning. De “wetten” van de vrije markt zouden toch regelen dat ieders grond en woonrechten werden gerespecteerd? Aanbod en vraag zouden toch in een “natuurlijke balans” verkeren?  Bewoners hebben hun situatie kenbaar gemaakt bij de plaatselijke politiek, hieruit voortkomend heeft het gezin de status van urgente gekregen. Helaas hebben zij echter nog geen betaalbare, en voor een groot gezin passende, woonruimte kunnen vinden.

De BPW eist een menselijke oplossing van de betrokken partijen. Het op straat zetten van een gezin met kinderen is daarom geen optie. Kinderen en mensen hebben namelijk baat bij een stabiele leefomgeving. De tijd dat allerlei flexbedrijven via allerlei wurgcontracten makkelijk geld verdienen en geruisloos hun risico’s dumpen bij de door hun maatschappelijk positie noodgedwongen flexwoners is voorbij!

Aan bewoners is door Camelot mede gedeeld dat Eigenaar Plus Vastgoed op maandag 25 februari het gas water en licht afsluit. Bewoners is door Camelot gevraagd een zogenaamd attest formulier te tekenen waarbij zij moesten ondertekenen dat kinderen geen aanspraak kunnen maken op woonrechten. Uiteraard hebben bewoners dit niet ondertekent. Kinderen worden namelijk terecht beschermt door de wet o.a in allerlei verdragen. Ongeacht wat allerlei dubieuze partijen in hun privaatrechterlijke wurgcontracten opnemen. Mensen zijn geen producten of juridische entiteiten die je van A naar B sleept. Niet voor niets is daarvoor sociale wetgeving ontworpen. Helaas merkt de BPW op dat steeds meer partijen hier via allerlei juridische trucs proberen onderuit te komen. Deze situatie geeft maar weer eens aan dat het antikraakbedrijven als Camelot niet om goede huisvesting voor mensen/huurders te doen is maar om het geld. Zij doen er alles aan om de huurbescherming stukje bij beetje voor iedereen kapot te maken. Juist voor de kwetsbare groepen die het het hardst nodig hebben.

De BPW stelt “Partijen die enkel handelen vanuit financieel eigenbelang zonder rekening te houden met menselijke belangen zullen vroeg of laat kennis maken met de principes van wederkerigheid en gedwongen redistributie. Wij streven ernaar dat er een duurzame oplossing komt voor de urgente huisvestingsnood van dit gezin in Soesterberg. Wij roepen eenieder op om daarbij te helpen. Wonen doen we allemaal, laten we dat recht voor iedereen samen veilig stellen”.

Lees voor meer info ook de Facebookpagina van de bewoners.

Wil u meer weten over de situatie of meehelpen aan een oplossing? Neem dan contact op met de BPW of rechtstreeks met de bewoners via hun Facebookpagina,

Steun de strijd voor woonzekerheid!

Recente berichten

BPW Nieuwsbrief

nl_NLNL