BOND PRECAIRE WOONVORMEN

Verkoop 1500 huurwoningen Brabant Wonen gaat gepaard met wurgcontracten.

scriptie_wvanhoof_middelklein-(2)Woningbouwcorporatie Brabant Wonen gooit via Brabant Makelaars en VB &T Makelaars 600 huurwoningen in de verkoop in Oss en 900 in Den Bosch. In een tijd dat wachtlijsten bijvoorbeeld in Den Bosch opgelopen zijn tot c.a 6 jaar probeert de corporatie er alles aan te doen om maar zo min mogelijk huizen ter beschikking te stellen voor haar doelgroep: de huurders.

De 1500 huizen (10% bezit) waarvan er al veel te lang te koop staan worden ondertussen door een kolonie rechtelozen en precaire huurders tijdelijk bewoond om met de leegstandsduur en de prijs te kunnen speculeren. Dit terwijl er helemaal niet tijdelijk verhuurd mag worden volgens de leegstandwet. In 2012 nam Brabant Wonen nog een deel van haar te koop staan huizen terug in de verhuur omdat er helemaal geen behoefte aan was. In panden, bijv in Den Bosch, waar wel tijdelijk verhuurd moet worden vanwege sloop doet Brabant Wonen er juist alles aan om de Leegstandwet te omzeilen en mensen rechteloos te maken. Ondanks moties die in de Bossche (pag 22) en landelijke politiek zijn aangenomen om juist het gebruik van antikraak aan banden te leggen.

Tijdelijke verhuur als glijmiddel voor de verkoop van onze huurwoningen.

De te koop staande huizen worden ondertussen tijdelijk antikraak verhuurd verhuurd dit terwijl een corporatie helemaal geen huizen die tijdelijk leegstaan vanwege verkoop tijdelijk mag verhuren volgens de Leegstandwet. Er is immers de mogelijkheid voor normale verhuur. Daarom heeft Brabant Wonen Ad Hoc ingeschakeld die via antikraakcontracten ( lees verkapte huurcontracten ) de woningen toch stiekem verhuurd. En het gaat verder. De betrokken huurders kregen van de ene op de andere dag te horen dat hun contract word opgezegd en dat het beheer plots naar een ander bedrijf overgaat In dit geval van Ad Hoc naar Camelot. De leegstandwet is expliciet niet bedoeld voor het tijdelijke verhuren van te koop staande corporatiewoningen. Via deze omzeiling van de huurbescherming door de “bruikleentruc” worden de woningen nog langer van de huurmarkt weggehaald. “Het is te gek voor woorden dat Brabant Wonen geheel tegen alle regelgeving in via dubieuze antikraakbedrijven als Ad Hoc en Camelot onze huurwoningen met wurg-contracten aan de huurwoningvooraad ontrekt” stelt de BPW. Ook word op geen enkele manier uitdrukking gegeven aan de motie om antikraak bij coporaties aan banden te leggen” Camelot stelt in een brief richting bewoners dat Brabant Wonen de woningen maar maximaal 6 maanden in de verkoop laat staan. Dit terwijl de woning waar Henk woont al ruim een jaar te koop staat en nog steeds niet is verkocht. “Dit is speculatie in een ingestorte markt terwijl huurders op de wachtlijsten staan stelt de BPW. Geef bewoners een normaal huurcontract”

En het word nog erger. In plaats van de woningen zelf weer te gaan verhuren, heeft Brabant Wonen onlangs de uitbesteding van het “leegstandbeheer” met Ad Hoc gestopt. Vanaf heden is geregeld dat via de hernieuwde uitbestedingsconstructie de dubieuze antikraakverhuurder Camelot de verhuur mag gaan doen. Zittende huurders werd gevraagd om binnen 2 weken op te krassen. Inmiddels is op advies van BPW door de huurder contact opgenomen met allerlei betrokken partijen en is een dag voor verhuizing duidelijk geworden dat de Ad Hoc huurders toch over kunnen gaan naar Camelot. Onduidelijk is hoeveel mensen er door deze handelswijze al onnodig verhuist zijn en gedupeerd.

Henk “Ik kreeg een brief dat ik binnen 2 weken weg moest zijn terwijl mijn woning helemaal niet verkocht is. Er is geen enkel spoedeisend belang. Ik heb een van de contracten van Camelot bekeken, wat blijkt; mijn privacy is helemaal niet gegarandeerd ook worden de kosten van dit verkapte huurcontract geenszins verantwoord. Nu word me weer een ander wurgcontract door de strot geduwd waar wel eerst weer ruim 600 euro voor betaald moet worden. Daarnaast eist Ad Hoc dat ik voor de hele maand januari nog wel even de huur betaal. Dit terwijl ik al in een heel erg onzekere inkomens situatie verkeer” “Het is asociaal dat dergelijke bedrijven een slaatje proberen te slaan uit de woononzekerheid van mensen, deze bemiddelingsbedrijven maken rechteloos en lopen zelf vervolgens financieel binnen stelt de BPW

Een van de contractuele voorwaarden die de “nieuwe” tijdelijke bewoners door de strot word geduwd om in aanmerking te komen voor de woning waar ze al wonen is de verplichting van Camelot dat het huis door 2 bewoners word bewoond. Beide bewoners moeten 200 euro (ex nutskosten) aan bruikleen vergoeding (lees verkapt huurcontract) neertellen en kunnen geen huursubsidie aanvragen aangezien het bedrag bruikleen is. Onduidelijk blijft waarvoor precies word betaald . Bewoners word via koppelverkoop een aanvullende WA en Inboedel verzekering van 15 euro opgedrongen en ook moeten zij aan allerlei extra contratuele voorwaarden gaan voldoen. Dit komt neer op 400 euro per maand per huis. Als de 1500 woningen allemaal 6 maanden verhuurd worden vloeit er  ruim 3,5 miljoen aan huurpenningen de grote broekzak van Camelot in. Dat terwijl daar ook gewoon huurders kunnen wonen. Met die huurinkomsten had Brabant Wonen huizen kunnen bouwen en wachtlijsten kunnen oplossen. “Zo vloeit het geld uit de volkshuisvesting weg in private zakken. Naast de al hoge beloning van het management van de corporatie”

Teveel koop.

Nederland is koopverslaafd. Jarenlang is eigenwoningbezit gestimuleerd en gepropageerd, in 1947 waren er nog 28% kopers in 2009 zijn dat er 55% . De koopmarkt is dik gesubsideerd en met ruim 13 miljard per jaar een grote kostenpost. Dit terwijl bijna 30 % van de huurders onder de armoedegrens leeft. De “spaarzame” Nederlander is daardoor feitelijk de grootste schuldenaar van Europa geworden (link) Inzetten op nog meer eigenwoningbezit en schuldopbouw is zeker nu uitermate onverantwoord zeker aangezien dit de huidige vastgoedcrisis heeft veroorzaakt. Corporaties zouden er goed aan doen om van hun potentiële doelgroep “middenklassers” niet opnieuw nieuwe schuldenaren te maken. Maar er bij het rijk op aan te dringen de hypotheekrente aftrek van 13 Miljard versneld af te bouwen en bouwsubsidies aan te vragen om ook betaalbare huurwoningen voor deze groep te realiseren. In een tijd dat steeds minder mensen een hypotheek kunnen krijgen vanwege de ook precaire situatie op de arbeidsmarkt, moet de corporatie weer gaan doen waar ze voor zijn opgericht: toegankelijke volkshuisvesting bouwen met betaalbare huren. Het leger van schuldenaren van 1,3 miljoen mensen die onder water staan is inmiddels wel weer groot genoeg. De Maatschappelijk risico’s van deze speculatieve huizenmarktzeepbel die we sinds 2008 kennen worden nu via allerlei huurverhogingen op de hurende bevolking afgewenteld. In 1951 betaalden we nog 7% aan huur inmiddels een veelvoudige. De winsten zijn door de omhooggevallen eliten geprivatiseerd de verliezen worden gesocialiseerd. De van dit “spel” profiterende banken zijn gered door de staat en de belastingbetaler.

Diezelfde “logica” zorgt er nu voor dat mensen eerst binnen de absurd korte termijn van 2 weken op straat dreigden komen te staan en nu weer een ander precair contract opgedrongen krijgen. Allemaal vanwege contractwisseling en schimmig geschuif met uitbestedingen aan antikraakbedrijven op plekken waar helemaal niet tijdelijk verhuurd mag worden.

De BPW eist daarom een huurcontract voor de zittende bewoner en roept andere tijdelijke en geprecariseerde huurders van Brabant Wonen op zich te melden bij de BPW om de mogelijkheden te bekijken. De BPW wil er op toezien dat corporaties hun bezit zo “efficiënt” mogelijk inzetten. Het onttrekken van 1500 huurwoningen aan onze huurwoningen voorraad is niet efficiënt.

De naam Henk is op verzoek gefingeerd. Wilt u contact met Henk of de BPW stel dan uw vraag via het contactformulier.

Steun de strijd voor woonzekerheid!

Recente berichten

BPW Nieuwsbrief

nl_NLNL