BOND PRECAIRE WOONVORMEN

Huurders Marshallaan Utrecht voeren actie tegen huisuitzetting door Portaal en Wolf Huisvestingroep

DSC_1234Vandaag hebben de bewoners aan de Marshalllaan in Kanaleneiland actie gevoerd tegen hun huisuitzetting. De flats van woningbouwcorporatie Portaal staan op de planning om over enkele jaren gesloopt te worden, maar een geselecteerde groep bewoners is gedwongen hun onderkomen echter nu al te verlaten. Portaal is namelijk van plan om wisselwoningen van hun huis te maken. De bewoners zijn het hier niet mee eens en hebben daarom actiecomité Marshallplan opgericht.

De tijdelijke huurders aan de Marshalllaan moeten plaatsmaken voor bewoners uit Kanaleneiland Zuid, die een wisselwoning krijgen gedurende de renovatie van hun eigen woning. De bewoners aan de Marshalllaan hebben zowel mondelinge als een schriftelijke toezeggingen gekregen van Portaal dat zij in hun flat mochten blijven wonen tot de daadwerkelijke sloop. “Een sloop zie je ruim van tevoren aankomen, dit niet”, aldus Marlise Trouwborst van het actiecomité. “We hebben hier een leven durven opbouwen en zijn allemaal op onze eigen manier betrokken bij het leefbaar maken van de wijk. Dat maakt de uitzetting extra zuur.”

De bewoners zijn niet van plan te vertrekken. Eerder zijn handtekeningen aangeboden aan de gemeente Utrecht en aan Portaal. Marlise: “Er staan meer acties op het programma. Portaal moet met een oplossing komen die goed is voor zowel de bewoners van Kanaleneiland Zuid als van de Marshalllaan. Tot die tijd gaan wij door.”

De BPW steunt deze huurders in de strijd voor hun woonruimte en roept alle precaire huurders op om solidair te zijn. “Het is spijtig dat Portaal de bal niet oppakt en luistert naar haar huurders, dat is niet in de geest van een woningcorporatie. Mensen zijn geen verhuisvee! Op deze manier worden  weer allerlei onnodige verhuisbewegingen gemaakt. Corporaties moeten gewoon gaan doen waar ze voor zijn opgericht, namelijk het bieden van voldoende stabiele en betaalbare huisvesting. Het opschroeven van de bouwproductie is hierbij cruciaal. Helaas komt van deze ambities, o.a door het financieel afknijpen van corproaties door de rijksoverheid, steeds minder terecht”.

Politiek beleid van flexibilisering.

Naast de steeds verder oprukkende en politiek bepleitte flexibilisering van arbeid ontstaat er nu ook op het gebied van wonen een kolonie rechtelozen en geprecariseerden die zich in een jungle van flexibele contracten gehuisvest ziet. De hieruit voortvloeiende armoede en bestaansonzekerheid is dan ook een rechtstreeks gevolg van het steeds verder flexibiliseren van onze woon, leef en arbeidsrechten. Het is dan ook een zorgwekkende ontwikkeling dat notabene woningbouwcorporaties in deze context allerlei huurbeschermingsregels aan hun laars lappen. Uiteraard zijn er ook profiteurs van de onzekerheid van deze groeiende groep precairen. Niet voor niets is het bedrijf Wolf Huisvestingsgroep dat deze flex-constructie mogelijk maakt een van de snelst groeiende bedrijven (pag 56) mede te danken aan de exhorbitante huren die voor deze tijdelijke contracten worden betaald.

Als vastgoedeigenaren, niet of niet meer tijdelijk mogen verhuren doordat de geplande sloop of renovatie plannen (tijdelijk) komen te vervallen dan dienen zittende huurders een regulier huurcontract aangeboden te krijgen. Het is aan de gemeente om hier kritisch naar te kijken bij de vergunningverlening voor tijdelijk verhuur. Het is haar plicht om ook deze inwoners van de stad te beschermen en te behouden.”

 

 

Steun de strijd voor woonzekerheid!

Recente berichten

BPW Nieuwsbrief

nl_NLNL