BOND PRECAIRE WOONVORMEN

Corporaties omzeilen massaal de huurwetgeving door te koop staande huurwoningen toch langdurig antikraak te verhuren.

Co2012-04-29-13.13.01-400x300rporaties omzeilen massaal de huurwetgeving door te koop staande huurwoningen toch langdurig via de antikraakconstructie te verhuren. Dit terwijl tijdelijke verhuur van te koop staande woningen onder de Leegstandwet helemaal niet mag. Corporaties hebben namelijk wel degelijk de mogelijkheid om normaal te verhuren. Ondertussen zetten corporaties een steeds groter deel van ons bezit te koop en worden steeds meer huizen tijdelijk bewoond door een kolonie van rechteloze en geprecariseerde antikraak-huurders. Door uitbestedingsconstructies en het tussendoor wisselen van antikraakbedrijf kunnen zij zomaar op straat komen te staan.

Stimuleren eigenwoningbezit.
Waarom stimuleren corporaties toch eigenlijk het idee van eigenwoningbezit en zetten zij mensen aan zich aan te sluiten bij het leger van schuldenaren? Zijn 1,3 miljoen kopers die nu onder water staan niet genoeg? Waarom verkopen zij ons publiek bezit in plaats van zich in te zetten voor meer betaalbare huurwoningen? Was de ideologie van: eigenwoningbezit voor iedereen! met maximale rentaftrek en malafide hypotheekvormen niet het recept voor deze vastgoedcrisis?

Meld je bij de BPW: Wonen doe je op een huurcontract!
Wonen is een recht en een basisbehoefte. Corporaties die momenteel ( o.a door verhuurdersheffing ) financieel worden leeggemolken door de staat, hun bezit massaal verkopen zijn ernstig de weg kwijt geraakt. Zij hebben dringend onze hulp nodig om hun bezit “efficiënter” in te zetten. De BPW roept precaire huurders in te koop staande woningen van een woningbouwcorporaties op om zich te melden, een einde te maken aan hun rechteloze woonsituatie en samen een betaalbaar huurcontract af te dwingen!

Steun de strijd voor woonzekerheid!

Recente berichten

BPW Nieuwsbrief

nl_NLNL