BOND PRECAIRE WOONVORMEN

BPW reageert op voorstel tijdelijk contract voor starters van de ChristenUnie

450px-VerhuizingDe ChristenUnie wil iets voor starters op de vastzittende woningmarkt
doen. Geen slecht idee, alleen de oplossing waar ze mee komen, is pijnlijk
de verkeerde kant op. De ChristenUnie wil namelijk een starterscontract in
het leven roepen dat – net als het campuscontract voor studenten –
tijdelijk is. WEER een tijdelijke contractvorm erbij dus. Alsof we er met
antikraak, de campuscontracten, de jongerencontracten (in Amsterdam), de
‘naar aard van korte duur’ – overeenkomsten, de short stay contracten, de
bruikleenovereenkomsten en de Leegstandwet, niet al genoeg hebben!

De ChristenUnie is nu bezig met een wetsvoorstel om het Burgerlijk Wetboek
aan te passen zodat hun starterscontract mogelijk wordt waarmee tijdelijk
huren voor starters gebruikelijk wordt. Alsof starters niet juist op zoek
zijn naar een vaste eigen plek! Zo komt een steeds grotere groep huurders
buiten het sociale systeem van de huurbescherming te staan.

De Bond Precaire Woonvormen heeft een uitgebreide reactie geschreven op
het voorstel van de ChristenUnie en dat opgestuurd. In de brief aan de
Christenunie wordt onder andere aan de hand van veel praktijkvoorbeelden
uiteen gezet waarom het geen goed idee is om nog weer een nieuwe tijdelijke
contractvorm te introduceren.

De BPW heeft de afgelopen drie jaar (als enige belangenbehartiger en ondersteuner voor precaire bewoners in Nederland) ontzettend veel praktijkervaring opgedaan met tijdelijke woonconstructies en bewoners die daarvan de nadelen ondervonden. De ChristenUnie zal zich op zijn minst nader moeten verdiepen in de trends die zich in de praktijk van de tijdelijke woonvormen voordoen, voordat de partij overgaat tot het introduceren van een starterscontract. De BPW streeft naar een sociaal inclusief systeem waarbij alle huurders, ongeacht het type contract, recht hebben op herhuisvesting en verhuiskosten vergoeding.

Lees de Reactie van de Bond Precaire Woonvormen op het starterscontract (pdf-bestand)

Lees het voorstel Starterscontract: Flexhuren voor jongeren van de Christenunie (pdf-bestand)

Steun de strijd voor woonzekerheid!

Recente berichten

BPW Nieuwsbrief

nl_NLNL