BOND PRECAIRE WOONVORMEN

Tijdelijke huurders in Utrecht organiseren zich en gaan in protest tegen huisuitzetting.

rsz_p1040062-1De c.a 50 tijdelijke huurders die via bemiddelingsbureau de Wolff in een Pand van woningcorporatie Portaal wonen aan de Marschallaan te Utrecht en op straat gezet dreigen te worden laten het er niet bij zitten. Zij hebben actiegroep Marshallplan (1) opgericht om niet ingewisseld te worden voor een andere groep tijdelijke bewoners ( gebruik als wisselwoning ). Door verschillende politieke partijen ,2,3,4,5 zijn er al vragen gesteld over deze gang van zaken waarbij tijdelijke huurders tevens ook geconfronteerd worden met exorbitante huren. Deze uitbuiting moet stoppen en bewoners moeten niet als tweederangs precaire huurders worden behandeld. Geen verhuisvee. De BPW ondersteunt en adviseert deze bewonersgroep “De ene groep huurders voor de andere groep inwisselen dat is niet netjes. Mensen zijn geen verhuisvee, dat zou notabene een woningbouwcorporatie als Portaal met een maatschappelijke taak om te zorgen voor veilig, stabiele en betaalbare huisvesting toch moeten snappen”. Op de woningmarkt ontstaat momenteel een steeds grotere rechtongelijkheid tussen normale huurders en tijdelijke huurders. Er zijn allerlei voorstellen tot flexibilisering van het huurrecht zonder dat de huidige problemen adequaat worden opgelost. Het inwisselen van de ene groep tijdelijken voor de andere groep huurders gebeurt aan de lopende band, zonder dat er een feitelijke bijdrage word geleverd aan de volkshuisvesting. Situaties als aan de Marshallaan waarbij huurders worden uitgezet zonder dat er sprake is van sloop, lijken zich dan ook te normaliseren. Wonen moet weer een fundamenteel basisrecht worden waar je tactvol mee omgaat. De BPW zet zich in om de doorgeslagen flexibilisering van onze woonrechten een halt toe te roepen. “De overheid moet investeren in woningbouw in plaats van corporaties financieel af te knijpen door middel van onder andere verhuurdersheffingen. Iedereen heeft recht op een woning.” Lees hier de mondelinge en schriftelijke vragen die over deze zaak gesteld zijn. Bron foto SP Utrecht

Steun de strijd voor woonzekerheid!

Recente berichten

BPW Nieuwsbrief

nl_NLNL