BOND PRECAIRE WOONVORMEN

Uitspraak Bodemprocedure Parooldriehoek: Antikraak = huur!

800px-Champagne_glassesWoningcorporatie Stadgenoot en antikraakbureau Anti-Kraak BV dreigden eind 2010 tientallen tijdelijke bewoners van flats in de Platanenweg en Olmenweg op straat te zetten. Door jaren van uitstel van herstructurering in de Parooldriehoek in Amsterdam Oost, waren vijf flats met sociale huurwoningen inmiddels meer dan tien jaar aan de reguliere verhuur onttrokken.

Stadgenoot wilde ongeveer 90 antikrakers, die er eerst onder tijdelijke huurcontracten woonden, uitzetten om plaats te maken voor studenten (campuscontracten). De antikraakbewoners, onder wie enkele gezinnen, weigerden zomaar te vertrekken omdat de woningen de komende vijf jaar niet gesloopt zouden worden. Zowel Stadgenoot als Anti-Kraak BV had hen namelijk beloofd dat zij tot aan de sloop mochten blijven wonen.

De voorgelogen en daardoor woedende bewoners organiseerden zich in een bewonerscommissie, hielden vele protestacties, boden aan huur te gaan betalen en schreven zelfs een alternatief ontwikkelingsplan voor de buurt waardoor zij er zouden kunnen blijven wonen. Lokale huurdersorganisaties, de BPW, andere actiegroepen, studentenbonden en politici, de nederlandse woonbond en huurrechtadvocaten schaarden zich allemaal achter deze bewonersgroep. Maar Stadgenoot hielp koppig vol en dwong de ontruiming van de woningen uiteindelijk via de rechter af.

Een paar dappere bewoners gingen in hoger beroep. Met financiële en juridische ondersteuning uit diverse huurrechtfondsen kon de bodemprocedure worden gevoerd. En nu, bijna drie jaar later, is de uitspraak binnen. Het Hof heeft de bewoners in het gelijk gesteld: de antikraak situatie was niet ‘naar aard van korte duur’ maar in feite gewoon een reguliere huur situatie.

De bewoners zijn destijds ten onrechte gedwongen geweest de woningen te ontruimen.Interessant is rechtsoverweging 3.13. Zij hadden en hebben een gewone huurovereenkomst met Anti-Kraak, mede gelet op het feit dat de mogelijkheden om tijdelijk te verhuren op grond van de Leegstandwet uitgeput waren zo oordeelt het Hof. Dit is een hele mooie uitspraak die voor vele bewonersgroepen van toepassing zal zijn. Triest is het wel dat deze huurders al zijn ontruimd. Terugkeer kan niet omdat de woningen al zijn verhuurd aan anderen. Stadgenoot en/of Anti-Kraak zal dus met een concrete schadevergoeding moeten komen.

Tijdelijk ingewisseld voor tijdelijk?
Op 25 januari 2011 hielden bewoners van de Parooldriehoek een demonstratie bij het kantoor van woningcorporatie Stadgenoot. Woordvoerder Mevrouw de Haas van Stadgenoot stelde toen: “Wij omzeilen niet de huurbescherming, wij maken gebruik van de mogelijkheden die er zijn en dat doen we op deze manier” Dat het Hof nu door deze constructie heen prikt is een flinke opsteker in de strijd om de antikraakcontructie aan banden te leggen stelt de BPW. Stadgenoot probeerde namelijk de ene groep tijdelijk bewoners (mensen in antikraakpositie) voor mensen met een ander tijdelijk contract (campuscontract) in te wisselen. Het beloven van “maatwerk” klonk ook toen al erg “lekker” maar betekende in de praktijk botweg ontruiming van huurders. Het lijkt er echter niet op dat Stadgenoot hiervan geleerd heeft. Ondanks alle problemen die het gebruik van precaire en tijdelijke contracten met zich meebrengt presenteerde Stadgenoot namelijk onlangs het 5 jaren contract. De BPW is het grondig eens met huurdersorganisatie Huurgenoot die hierover stelt dat het afpakken van huurbescherming geen oplossing is van de schaarste op de woningmarkt. De problemen op de woningmarkt en de groeiennde bestaansonzekerheid onder huurders lijkt hiermee alleen maar groter te worden i.p.v kleiner.

De BPW zet zich in voor een goede woningmarkt met betaalbare, stabiele en veilige woonruimte voor iedereen. Het is een ongewenste ontwikkeling dat steeds meer mensen die moeite hebben een woning te vinden in tijdelijk en precaire woonvormen terecht komen.

Kijk hier het video verslag van de demonstratie.

Lees hier het gehele arrest over de zaak Parooldriehoek.

Lees hier een achtergrondverhaal over de bewoners van de Parooldriehoek.

Steun de strijd voor woonzekerheid!

Recente berichten

BPW Nieuwsbrief

nl_NLNL