BOND PRECAIRE WOONVORMEN

12 Bossche antikrakers maken bezwaar tegen opzegging door Interveste en doen oproep aan gemeente Den Bosch.

IMG-20131106-WA0004De 12 bewoners die via Interveste wonen in een pand van de gemeente Den Bosch, gelegen aan de Eindhovenlaan 1, hebben te maken gekregen met een opzegging van hun contract. Afgelopen week ontvingen de eerste bewoners een brief waarin kort vermeld werd dat zij voor 25 november 2013 het gebouw moeten ontruimen. Zonder opgaaf van reden dreigen de bewoners dus dakloos te worden. De bewoners mogen, op straffe van dwangsom, geen contact opnemen met de eigenaar en voelen zich erg in het nauw gedreven.

De bewoners zijn het hier niet mee eens en hebben bij Interveste om een gesprek verzocht. Interveste weigert echter met de bewoners in gesprek te gaan. De gemeente ‘s-Hertogenbosch zou haar taak hier moeten oppakken en voor de belangen van deze 12 bewoners op moeten komen. Als vermeende eigenaar van het object zou de gemeente moeten kiezen voor het behoud van het dak boven het hoofd in plaats van de aangezegde ontruiming. Het is niet de eerste keer dat de uitbesteding van het beheer aan antikraakbedrijven als Interveste tot problemen leidt, eerder dit jaar was dit ook al het geval in Hoofddorp.

De gemeente dient, in dezelfde lijn als de centrale overheid heeft gedaan, te aanvaarden dat de wijze waarop anti-kraak bedrijven opereren zeer onwenselijk is. Er moet gekozen worden voor minder precaire woonsituaties en huidige objecten waarbij anti-kraak is toegepast zouden extra aandacht moeten krijgen. Dit om bewoners beter te beschermen in hun rechtszekerheid dan nu het geval is en meer woonzekerheid te bieden. De motie om het gebruik van antikraak aan banden te leggen dient dan ook te worden uitgevoerd. De misstanden aan de Eindhovenlaan tonen dat eens te meer aan.

In 2010 riepen de Bossche politiek en de BPW woningbouwcorporaties al op om niet meer met antikraakbedrijven in zee te gaan maar om normaal via huurcontracten te laten bewonen in plaats van via de antikraakconstructie. Hierdoor paste o.a. woningbouwcoöperatie Zayaz haar beleid al wel aan. Het zou uiteraard niet meer dan logisch zijn als de gemeente als vastgoedeigenaar en verhuurder zich nu ook aan deze regels gaat houden.

De gemeente Den Bosch moet dan ook stoppen met de uitbesteding aan dubieuze bedrijven als antikraakbureau Interveste die schaamteloos 12 Bossche jongeren dakloos dreigt te maken. Bewoners streven naar een duurzame oplossing voor het bewonen van het pand en hopen dit in samenwerking met de Gemeente te realiseren. Lees in deze bijlage brief_inzet_antikraak_eindhovenlaan, de brief en oproep om steun die de BPW namens bewoners aan het College van B&W en eigenaar de gemeente Den Bosch heeft gestuurd.

In BPW TV Aflevering 6 stellen 2 van de 12 bewoners van het oude schoolgebouw zich voor en doen een oproep aan de Gemeente Den Bosch om voor hun rechten op te komen en om te praten over een oplossing. Wie zijn eigenlijk die precaire bewoners? En hoe maak je bezwaar tegen zo’n opzegging? Wees solidair, steun de bewoners, volg deze zaak en deel deze video!

Steun de strijd voor woonzekerheid!

Recente berichten

BPW Nieuwsbrief

nl_NLNL