BOND PRECAIRE WOONVORMEN

Master scriptie ‘De precaire situatie van anti-kraak’ door Warren van Hoof

Hoewel meer en meer woonruimte in Nederland leeg komt te staan, is het voor woningzoekende erg moeilijk om geschikte en betaalbare huisvesting te vinden. Woningzoekende voelen zich steeds vaker gedwongen een anti-kraak woning te betrekken om zo toch een dak boven het hoofd te hebben. De anti-kraak bedrijven proberen dwingendrechtelijke huurbescherming buiten toepassing te laten waardoor de bewoners in een onzekere rechtspositie verkeren.
In de scriptie ‘De precaire situatie van anti-kraak’ van Warren van Hoof wordt ingegaan op de rechtspositie van de anti-kraak bewoner. Verschillende anti-kraak constructies worden nader beschouwd en in het licht geplaatst van het recht op geschikte huisvesting en dwingendrechtelijke huurbescherming. De onduidelijkheid die heerst bij veel partijen zorgt voor een slechte positie van de anti-kraak bewoner.
Deze groep mensen, die zich vaak door hun financiële situatie genoodzaakt voelde om anti-kraak te gaan wonen, verkeert in een onwenselijke precaire situatie. Bij de overheid ligt haar grondrechtelijke opdracht om in te grijpen en zo op naleving van het recht op geschikte huisvesting toe te zien.

De volledige scriptie is hier in PDF formaat te downloaden-bekijken.

Warren van Hoof is als jurist betrokken bij de Bond Precaire Woonvormen.

Mocht u een vraag hebben over zijn scriptie neem dan contact met hem op via het contactformulier.

Steun de strijd voor woonzekerheid!

Recente berichten

BPW Nieuwsbrief

nl_NLNL