BOND PRECAIRE WOONVORMEN

Kamervragen over woningbouwcorporaties die nog steeds met anti-kraakcontracten werken.

blok-07-highresOp maandag 14 Oktober zijn er door Paulus Jansen (SP) schriftelijke vragen gesteld aan Minister Blok (VVD) voor Wonen en Rijksdienst omtrent  woningbouwcorporaties die nog steeds gebruik maken van antikraak. Dit ondanks de in maart 2013 aangenomen motie om het gebruik van de rechteloze antikraakconstructie juist aan banden te leggen.

De vragen zijn o.a gesteld naar aanleiding van recente berichten omtrent de op handen zijnde opstraatplaatsing van een grote groep bewoners in Rotterdam-Crooswijk per 31 Oktober door woningcorporatie Woonstad Rotterdam. Bewoners zouden worden vervangen voor andere tijdelijke (antikraak) bewoners en hebben zich verenigd in Bewonerscommissie Paradijshof- Reserveboezem III en worden ondersteunt door de BPW. De bewonerscommissie Paradijshof-Reserveboezem III en de BPW hebben op 16 oktober met Woonstad gesproken over de ontstane situatie (waarover binnenkort verslag) en beraden zich nu op vervolgstappen. De BPW adviseert bewoners niet zomaar te verhuizen uit het complex. Woonstad dient met een duurzame oplossing te komen.

Lees hieronder de schriftelijk gestelde vragen:

Vragen van het lid Paulus Jansen (SP) aan de minister van Wonen en Rijksdienst over woningcorporaties die nog steeds met anti-kraakcontracten werken.

1.Wat is uw mening over het besluit1 van woningcorporatie Woonstad in Rotterdam om bewoners met een aflopend tijdelijk huurcontract in een deel van Nieuw Crooswijk genaamd ‘Reserveboezem III’ geen regulier contract aan te bieden, maar deze woningen te laten bewonen op basis van een (“anti kraak”) gebruiksovereenkomst?

2.Deelt u de mening dat deze ontwikkeling haaks staat op de motie 33436-27, waarin de regering verzocht wordt “… in overleg te gaan met de koepel van woningcorporaties, Aedes, opdat woningcorporaties waar het gaat om tijdelijke leegstand enkel werken met tijdelijke verhuurcontracten zoals gedefinieerd onder de Leegstandwet”? Zo neen, waarom niet?

3.Hoeveel woningcorporaties maken gebruik van antikraakbureaus om woningen tijdelijk te verhuren? Om hoeveel woningen gaat het?

4.Welke afspraken heeft u met Aedes gemaakt om het gebruik van anti-kraakcontracten door woningcorporaties te beëindigen?

5.Indien uw gesprek met Aedes niet geleid heeft tot de vrijwillige beëindiging van het gebruik van anti-kraak contracten door of namens woningcorporaties, op welke andere wijze denkt u het gebruik van deze contracten te beëindigen?

6.Bent u bereid voor 31 oktober te antwoorden, aangezien een deel van de bewoners van “de Reserveboezem III” in Rotterdam mogelijk op deze datum hun woning moeten verlaten?

(1) http://rotterdam.sp.nl/bericht/114587/130912-geef_bewoners_nieuw_crooswijk_een_nieuwe_kans.html

UPDATE LEES Hier de beantwoording-kamervragen-over-woningcorporaties-die-nog-steeds-met-anti-kraakcontracten-werken

en ook de kamerbrief over het uitvoeren van de motie tijdelijke verhuur in plaats van anti-kraak.

856610_1424158001132701_1651178577_o

Steun de strijd voor woonzekerheid!

Recente berichten

BPW Nieuwsbrief

nl_NLNL