BOND PRECAIRE WOONVORMEN

Huurstaking als oplossing tegen armoedepolitiek?

De geschiedenis van de vorige eeuw lijkt zich weer te herhalen, grote woningnood, extreme huurverhogingen, dalende lonen, en meer en meer precaire woonvormen. De financiële crisis die door rommel-hypotheken werd veroorzaakt word nu notabene op de huurders verhaald via een structurele verhuurdersheffing van 2 miljard euro per jaar. Uit onlangs gepubliceerd onderzoek blijkt dat 28% van de huurders onder de armoedegrens leeft. Met voortzetting van dit huurbeleid leeft zelfs 35% van de huurders in armoede in 2017.

De BPW vind het een gemiste kans dat lokale Huurdersverenigingen en de Nederlandse Woonbond weinig tot geen acties met de betrokken huurders organiseren en blijven geloven in polderoplossingen en overlegtafels. Minister Blok heeft nu namelijk wel vaak genoeg aangetoond doof te zijn voor inspraak en sluit huurdersorganisaties simpelweg uit van overleg. Daarom is het nu tijd om gezamenlijk een BLOKkade op te werpen voor dit schandalige beleid.

Wij roepen huurdersverenigingen en huurders in den lande op om je eens van je niet liberale kant te laten zien. Een huurstaking zou een passend antwoord kunnen zijn op de door het kabinet gevoerde armoedepolitiek over de ruggen van de minst draagkrachtigen.

Huurstakingen waren in de vorige eeuw een effectief middel om huurverhogingen tegen te gaan. Het waren ook stimuleringsmaatregelen om de overheid te bewegen tot het verstrekken van krediet voor meer betaalbare woonruimte. Want als 28 % van de huurders onder de armoedegrens leeft is de maat natuurlijk vol. Het is dus tijd om de overlegtafels te verlaten en het recht op betaalbaar wonen en een dak voor iedereen samen met huurders en woningzoekenden af te dwingen. Wat dat betreft kunnen we nog een hoop van onze oosterburen leren, daar werken velerlei huurdersverenigingen, huurders en actiegroepen al goed samen en boeken tal van overwinningen.

Bron foto Beeldbank Stadsarchief Amsterdam.

Steun de strijd voor woonzekerheid!

Recente berichten

BPW Nieuwsbrief

nl_NLNL