Bond Precaire Woonvormen

vrijwilligers-gezocht(c.a  2 uur per week)
De Bond Precaire Woonvormen  is opgericht om de woonrechten van verschillende typen “flexbewoners” op te eisen en te waarborgen. Wij vinden het ongewenst dat steeds meer mensen die moeite hebben om een plekje op de woningmarkt te veroveren in tijdelijke en precaire woonvormen terecht komen. We zijn sinds 2010 landelijk actief in de eerste-lijns hulp bij conflicten met onder andere antikraakbureaus en verhuurders. Onderdeel van de ondersteuning is zorgen dat er meer publicitaire en politieke aandacht komt voor deze problematiek. Ons doel is een veilige en stabiele woning voor iedereen.

Werkzaamheden omvatten:
– op regelmatige basis beantwoorden van e-mails met vragen van bewoners
– onderhouden van contact met bewoners per e-mail en zonodig telefonisch
– stimuleren en faciliteren van de zelfredzaamheid van bewoners
– casemanaging van bewoners(groep)
– beschrijven van cases voor publiciteitsdoeleinden
– organiseren van bewonersgroepen
– het in samenwerking met bewoners contact opnemen met antikraakbureaus, verhuurders
en overheden
– overleg voeren met, en doorverwijzen van, bewoners naar de advocatuur

Gewenst:
– hulpvaardige en betrouwbare instelling
– bereikbaarheid
– goede communicatieve vaardigheden schriftelijk en mondeling
– zorgvuldige werkwijze
– kennis en ervaring op het gebied van huurrecht en/of belangenbehartiging, opbouwwerk, vakbondswerk en campaigning is een pre maar geen must.
– c.a 2 uur per week beschikbaar zijn voor werkzaamheden

Wij bieden:
– Training en literatuur
– Onkostenvergoeding

Spreekt dit je aan, stuur dan een motivatiebrief en CV naar contact@bondprecairewoonvormen.nl

Voor verdere informatie kun je contact opnemen met Abel Heijkamp 06-47686543

Deze vacature is ook in PDF formaat te downloaden zodat deze geprint en verspreid kan worden.
vacture bpw bewondersondersteuner