BOND PRECAIRE WOONVORMEN

Europese Dag voor Woonrechten en het Recht op de Stad (persbericht)

Huizen voor mensen, niet voor winst.Amsterdam, Athene, Berlijn, Budapest, Dublin, Düsseldorf, Geneve, Lissabon, Lorient, Malaga, Milaan, Parijs, Poznan, Rouen, Rome, Toulouse en Warshau komen zaterdag 19 oktober 2013 in actie voor het recht op huisvesting en het recht op de stad.

De Europese actiecoalitie voor het recht op huisvesting en de stad bestaat uit diverse groepen, organisaties en sociale bewegingen die in 2013 bijeenkwamen in Duitsland en Griekenland. Zij zijn er rotsvast van overtuigd dat huisvesting in Europa en de ontwikkeling van de stad gebaseerd moet zijn op de behoeften en rechten van mensen, en niet op winstbejag. In Nederland is de Bond Precaire Woonvormen betrokken. Want ook in Nederland is sprake van afbraak van de volkshuisvesting, sterke huurverhogingen, uitverkoop van de sociale woningvooraad aan commerciële beleggers en uitholling van het huurrecht door constructies als antikraak.

De Europese coalitie heeft zaterdag 19 oktober uitgeroepen tot de Europese dag van actie voor het recht op huisvesting en het recht op de stad. In de genoemde steden komen actiegroepen bijeen om een halt toe te roepen aan de ellende die wordt veroorzaakt door speculatie, privatiseringen en bezuinigingsmaatregelen. Er wordt actie gevoerd voor lagere huren, een einde aan huisuitzettingen – met name de ontruimingen die door vastgoedspeculanten, de overheid en de Troika in gang worden gezet, de realisatie van voldoende sociale huisvesting, en een einde aan de overweldigende schuldenlast die moedwillig is opgelegd aan gewone burgers en het publieke bestel. Globale financiële markten en winstgedreven transnationale bedrijven controleren op dit moment grote delen van het land, de gebouwen en de woningvoorraad in vele Europese landen. Het duidelijkste voorbeeld van de persverse situatie waarin Europa zich bevindt, is in Spanje. De afgelopen vijf jaar zijn daar zo’n 300.000 families en indivuen hun huis uit gezet, terwijl er bijna drie miljoen woningen in Spanje leeg staan. Banken en financiële instellingen krijgen hun zin, terwijl de levens van miljoenen mensen wordt verwoest. Dit moet nu stoppen!

In het kader van de Europese actiedag organiseren de Bond Precaire Woonvormen en sociaal politiek centrum Op de Valreep op vrijdagavond 18 oktober een openbare discussie over de precarisering van wonen, de afbraak van de volkshuisvesting, verdringing van vrije culturele ruimtes en het recht op de stad. Locatie: Op de Valreep, Polderweg 620, Amsterdam. Tijd: 20:00 uur discussie ingeleid door een viertal sprekers, 22:00 uur feestje ivm driejarig bestaan van de Bond Precaire Woonvormen. Op zaterdag 19 oktober om 14:00 uur vanaf Op de Valreep (Polderweg 620) een grote demonstratie voor het behoud van deze plek voor de buurt en voor een sociaal en vrij Amsterdam.

Meer informatie: www. valreep.org
Statement en de demands van de Europese actiedag: www. housing-action.tk
Facebook: www.facebook.com/pages/Oct-19th-European-Day-of-Action-for-Housing-
Rights/1402919649939067
Twitter: #HousingforPeople en #19o
Video: http://vimeo.com/76972729

Steun de strijd voor woonzekerheid!

Recente berichten

BPW Nieuwsbrief

nl_NLNL