BOND PRECAIRE WOONVORMEN

Solidariteitsactie in Hoofddorp: Ymere luistert voor het eerst!

Bewonerscommisie Alea Iacta Est (Vanaf hier geen weg meer terug) en de BPW hebben op 5 juli om 14:00 een solidariteitsbezoek aan woningcorporatie Ymere in Hoofddorp gebracht. De groep tijdelijke tijdelijke bewoners van woningen in Hoofddorp-Oost, die uit hun woning gezet dreigen te worden
omdat Ymere wil dat zij antikraakcontracten tekenen bij Interveste, werd buiten op straat ontvangen door regiomanager Wout Kranen. Behalve bewoners waren er ook leden van lokale politieke partijen en de BPW aanwezig en leden van de pers.

De bewoners gaven aan dat er op 5 juli voor het eerst serieus naar hen werd geluisterd door iemand van Ymere. Wout Kranen gaf de indruk het vervelend te vinden hoe de bewoners door antikraakbureau Interveste en door Ymere zelf zijn behandeld.

 

De bewoners legden de volgende eisen op tafel

1.
Bewoners mogen niet meer onder druk gezet worden om bij Interveste een antikraakcontract te tekenen;

2.
Meer dan vijf jaar tijdelijk huren onder de leegstandswet, betekent een vast huurcontract, recht op vervangende huisvesting, een stadsvernieuwingsurgentie en een verhuiskostenvergoeding. De dagvaarding van de tijdelijke huurders moet onmiddellijk van tafel. Ymere moet met elk van deze bewoners in samenspraak tot een passende oplossing komen;

3.
De bij Interveste getekende antikraakcontracten moeten omgezet worden in tijdelijke huurcontracten met Ymere. Kan Ymere dat niet (meer) doen, dan dient zij een regulier huurcontract aan te bieden aan de zittende bewoners. Ymere heeft als sociale verhuurder geen commerciële partij nodig om zijn kerntaak uit te voeren, namelijk het beheren en verhuren van sociale huurwoningen;

4.
Het omzeilen van de leegstandswet middels antikraak op plekken waar tijdelijk verhuurd kan worden onder de leegstandwet is maatschappelijk onwenselijk en in strijd met de genoemde Tweede kamer-motie. Daar waar Ymere in Hoofddorp-Oost tijdelijk kan verhuren op basis van de leegstandwet, moet zij dat doen.

Ymere heeft op 5 juli geen eisen ingewilligd. Regiomanager Kranen heeft wel beloofd om persoonlijk op korte termijn met de gedagvaarde bewoners individueel een gesprek aan te gaan om te kijken of er tot een oplossing gekomen kan worden. Pas dan zou per persoon de dagvaarding ingetrokken kunnen worden. De bewonerscommissie Alea Iacta Est zal hierin als contactpersoon gaan optreden tussen Ymere en de bewoners. Als het niet lukt om samen tot een oplossing te komen, dan zal de rechtzaak doorgaan.

De bewoners zijn er volgens hun woordvoerder blij mee omdat Wout Kranen in elk geval iemand is die met hun mee denkt. In de Hoofddorpse Courant verschuilt Ymere zich helaas wel achter het feit dat er al zo veel woningzoekenden in de regio zijn en ‘dat ze tijdelijke huurders niet zomaar
voor laten gaan.’ Voor het gemak zegt Ymere er niet bij dat zij zelf degene zijn die deze woningen jarenlang aan de reguliere verhuur hebben
onttrokken, en zo dus zelf hebben bijgedragen aan de lange wachtlijsten.

Een verslag en links naar lokale kranten over de actie op de website van de bewonerscommissie: www.leeghwatersolidair.nl

Steun de strijd voor woonzekerheid!

Recente berichten

BPW Nieuwsbrief

nl_NLNL