BOND PRECAIRE WOONVORMEN

Boxtelse bewoners in protest tegen huisuitzetting.

2 bewoners van woningbouwcorporatie St.Jozeph wonende aan het Schild 12 in Boxtel gaan in protest tegen de opzegging van hun contract. St.Jozeph heeft het beheer van de woning middels uitbesteding via de antikraakconstructie ondergebracht bij Camelot.

Pandcontroleurs van Camelot zijn binnengetreden in het privéleven van de bewoners en hebben ongevraagd foto’s gemaakt van het huishouden. Deze zou, volgens de volstrekt willekeurige maatstaven van het antikraakbureau, te stoffig zijn. Hetgeen reden was tot opzegging van het contract. Bewoners betwisten dit en maken bezwaar tegen deze privacyschendingen en opzegging. Een verhuurder heeft namelijk niks in de woonruimte van een huurder te zoeken. Bewoner Merijn Pel: “Ik zit als docent in de klas, door al dit soort problemen heb ik veel minder tijd voor mijn werk, daar baal ik ontzettend van en het levert een boel onnodige stress op. Het is absurd dat St. Joseph zaken doet met dit bedrijf”

Eerder heeft “gecertificeerde” Camelot al meerdere illegale ontruimingen gedaan, waarbij ook veel spullen van bewoners kapot zijn gemaakt en ontvreemd. Een dergelijk scenario word in deze situatie niet geaccepteerd. Niemand, dus ook geen tijdelijk bewoners, mag zonder gerechtelijk uitzettingsbevel op straat worden geplaatst.

Bewoners accepteren niet langer dat St.Jozeph haar kerntaak als woningbouwcorporatie uitbesteed aan dubieuze antikraakbedrijven als Camelot. Corporaties kunnen immers prima zelf (tijdelijk) verhuren.

De BPW constateert dat het een landelijke trend is bij woningbouwcorporaties om via uitbestedingsconstructies mensen via allerlei
flexcontracten hun rechten te ontnemen. Dat is onacceptabel aangezien corporaties er juist voor zijn om de groeiende groep woningzoekenden van stabiel onderdak te voorzien. De misstanden op het gebied van antikraak tonen de noodzaak van de huurbescherming eens te meer aan.

Bewoners geven St.Jozeph dan ook de kans deze uitbestedingsfout te herstellen. Bij tijdelijke leegstand vanwege sloop of renovatiewerkzaamheden hoort een tijdelijk huurcontract geen antikraakconstructie. Veel van de huurrechten gelden daar al niet en zijn al erg nadelig voor huurders. Zo is er nog steeds geen sprake van recht op verhuiskostenvergoeding en recht
op vervangende woonruimte. De rechtspositie is echter wel beter beschermd als bij het rechteloze antikraak. De wurgcontracten die antikraakbureaus opstellen, geheel buiten de Leegstandwet om, behoren wat de BPW betreft dan ook definitief tot het verleden. Onlangs is daarover nog een motie aangenomen die regelt dat woningbouwcorporatie moeten stoppen met antikraak.
Wij eisen dan ook dat St. Jozeph de uitbestedingsconstructie met Camelot stopt,
de opzegging intrekt en zelf (tijdelijk) gaat verhuren.

Steun de strijd voor woonzekerheid!

Recente berichten

BPW Nieuwsbrief

nl_NLNL