BOND PRECAIRE WOONVORMEN

Strijd leidt tot succes! Tijdelijke verhuur in plaats van anti-kraak.


Op 26 maart heeft de 2e kamer ingestemd met een aantal wijzigingen in de Leegstandswet die toepassing van tijdelijke verhuurconstructies een stuk makkelijker maakt. De BPW is niet blij met deze verruiming en flexibilisering van de leegstandwet. Toch zit er ook een succes aan vast.

Er werden tijdens de behandeling van het wetsvoorstel 12 amendementen en 5 moties ingediend. Vier amendementen en drie moties werden aangenomen. Een motie van Paulus Jansen van de SP die werd aangenomen regelt dat minister Blok moet gaan overleggen met de Vereniging van Woningcorporaties Aedes om voor elkaar te krijgen dat corporaties bij tijdelijke leegstand alleen met tijdelijke verhuurcontracten gaan werken, en niet met anti-kraak. Dit omdat de positie van de tijdelijke huurder in deze contracten beter ge-waarborgd is. Dat deze motie is aangenomen is gewoon een flinke stap vooruit!

Afgelopen 15 maart organiseerde de BPW een demonstratief bezoek aan corporatie Rochdale. En overhandigde hierbij samen met Huurdersvereniging Oost, PvdA, Groen Links en de SP een petitie aan Rochdale om te stoppen met hun anti-kraakconstructie en zelf tijdelijke verhuur op basis van de Leegstandswet te organiseren. Dit naar aanleiding van het anti-kraakdrama op het Afrikanerplein in Amsterdam. Fijn om te zien dat nu ook in de landelijke politiek gevolg heeft gegeven aan onze oproep.

De BPW heeft de 2e kamerleden meermaals geïnformeerd over de consequenties van de wijzigingen in de leegstandwet, die vele woningzoekenden de bestaans-onzekerheid induwt. Veel van onze vragen zijn gesteld in het parlement. Lees ook de Brief van de BPW over de nota van eijziging Leegstandwet van 13 Maart 2013. De brandbrief met hierin de visie van de BPW op het wetsvoorstel van 11 November 2012. De brief in aanloop naar behandeling van het wetsvoorstel van 7 maart 2012. Het is dan ook goed om te zien dat de politiek een van onze kritiekpunten op de wet m.b.t inzet van de rechteloze antikraakconstructie, na talrijke acties van de BPW, nu eindelijk ook onderkent.

De aangenomen motie is dan ook een succes en een grote stap voorwaarts tegen de praktijken van antikraakburo’s en het waarborgen van minimumrechten voor tijdelijke bewoners. Yes! Strijden heeft wel degelijk zin! Nu ervoor zorgen dat minister Blok ook snel actie onderneemt en de motie uit gaat voeren.

Lees hier meer informatie over de wijzigingen in de Leegstandwet en de amendementen en moties.De wet word op binnenkort behandeld in de eerste kamer.


bron: http://www.eerstekamer.nl/behandeling/20130320/motie_paulus_jansen_over_2/document3/f=/vj83h5wiphyp.pdf

Steun de strijd voor woonzekerheid!

Recente berichten

BPW Nieuwsbrief

nl_NLNL