BOND PRECAIRE WOONVORMEN

Persbericht Aankondiging actie: 15 maart 2013, 13:00 Bos en Lommerweg 303 te Amsterdam.

Bezoek aan Rochdale, stop de uitbestedingsconstructie met antikraakbureau Alvast!

Op 15 maart organiseert de Bond Precaire Woonvormen, Huurdersvereniging Oost en SP Amsterdam een bezoek aan woningbouwcorporatie Rochdale. Woningbouwcorporatie Rochdale denkt namelijk woningzoekenden rechteloos opstraat te kunnen gooien via een antikraakconstructie.

Enkele woningen aan het Afrikanerplein zijn in totaal 8 jaar door Rochdale aan reguliere verhuur onttrokken en al bijna 6 jaar in beheer bij antikraakbedrijf Alvast. Ondanks toezeggingen van Rochdale om de woningen aan het Afrikanerplein weer in de verhuur te doen willen zij na deze lange periode van onttrekking aan de sociale woningvoorraad, alsnog de woning verkopen en de bewoner op straat zetten. Dit ondanks eerdere toezeggingen aan de BPW, Huurdersvereniging Oost, bewoonster en de gemeente in juni
2012, om de woning na 2 maanden weer terug te doen in de reguliere verhuur.

Voor bewoonster heeft de inzet van het antikraakbedrijf geleid tot huisvredebreuk, privacyschendingen, boetes en een dreigende
huisuitzetting. Ook heeft Rochdale via deze constructie bewoonster al die tijd huur laten betalen onder mom van een bruikleencontract. Meer info hierover: http://huurdersverenigingoost.nl/?p=551 en http://huurdersverenigingoost.nl/?p=317

Een corporatie heeft een volkshuisvestingstaak en heeft daarvoor ook diverse wettelijke privileges. Rochdale is dus bij uitstek een professionele verhuurder voor woningen in het gereguleerde segment (onder de huurtoeslaggrens). Het past niet om die kerntaak uit te besteden aan een louche antikraakbedrijf als Alvast. Corporaties zijn er om een kwetsbare groep woningzoekenden op betrouwbare wijze van kwalitatief goedewoningen te voorzien.

Tijdens het bezoek zullen de bewoner en bewonersorganisaties een petitie aan Rochdale uitreiken. In deze petitie wordt Rochdale gevraagd om de uitbestedingsconstructie met antikraakbedrijf Alvast stop te zetten. Daar uit voortvloeiend willen wij dat Rochdale de situatie op het Afrikanerplein repareert en bewoonster Gabrielle Kitseroo een normaal huurcontract aanbiedt.

Zijn dit uitzonderingen? Nee, Op 14 maart wordt er een wetsvoorstel tot flexibilisering van de Leegstandwet behandeld in de 2e kamer, zodat er langer, vaker en geliberaliseerd tijdelijk verhuurd kan worden. De termijn wordt opgerekt naar respectievelijk 7 en 10 jaar. Huiseigenaren, die hun woning willen verkopen, kunnen ongeacht puntenstelsel, tijdelijk geliberaliseerd verhuren voor maximale huurprijzen. Echter zonder enige huurbescherming! Ook wordt zo tijdelijke huurders de toegang tot de Huurcommissie ontzegd. Op deze manier komen steeds meer woningzoekenden in een jungle van tijdelijke en precaire woonvormen terecht! Daarnaast wordt tegen rechteloze constructies als antikraak niets ondernomen. Situaties als aan het Afrikanerplein dreigen zo een “normale realiteit” voor velen te worden.

Lees voor meer informatie over wijziging van de Leegstandwet de brandbrief van de Bond Precaire Woonvormen aan de 2e Kamer:
https://bondprecairewoonvormen.nl/wp-content/uploads/2012/12/Brief-Bond-Precaire-Woonvormen-over-wijzigingen-in-de-Leegstandwet-1.pdf

Steun de strijd voor woonzekerheid!

Recente berichten

BPW Nieuwsbrief

nl_NLNL