BOND PRECAIRE WOONVORMEN

Oproep tot solidariteit met antikraakhuurster! Vrijdag 15 Maart 13:00 bij hoofdkantoor van Rochdale, Bos en Lommerweg 303 te Amsterdam.

RochdaleBen jij woningzoekende? tijdelijke bewoner? of vind je goede betaalbare huisvesting voor iedereen belangrijk? Mooi! Op 15 maart organiseert de Bond Precaire Woonvormen, Huurdersvereniging Oost en SP Amsterdam Oost een bezoek aan woningbouwcorporatie Rochdale. Rochdale denkt namelijk woningzoekenden rechteloos op straat te kunnen gooien via een antikraakconstructie.

Rochdale heeft het beheer van een woning uitbesteed aan antikraakbureau Alvast Beheer. De corporatie heeft via deze constructie al bijna 6 jaar een huurster aan het Afrikanerplein huur laten betalen onder mom van een bruikleencontract. Zij denken nu zomaar de huur en het contract te kunnen opzeggen en de bewoner op straat te plaatsen.

Wij eisen dat Rochdale per direct de samenwerking met Alvast Beheer stopzet en de huurder na deze lange tijd een echt huurcontract geeft.

Ondanks toezeggingen van Rochdale om de woning aan het Afrikanerplein weer in de verhuur te doen willen zij na een periode van ruim 8 jaar onttrekking aan de sociale woningvoorraad, alsnog de woning verkopen. Dit ondanks eerdere toezeggingen aan de BPW, Huurdersvereniging Oost, bewoonster en de gemeente in juni 2012, om de woning na 2 maanden weer terug te doen in de reguliere verhuur.

Wij willen geen flexibilisering van onze woonrechten. Wij eisen een normaal huurcontract en stopzetting van de onttrekking van deze woning aan de betaalbare huurvoorraad!
Op dit moment ligt er een wetsvoorstel tot wijziging van de Leegstandwet bij de 2e kamer, zodat er langer, vaker en geliberaliseerd tijdelijk verhuurd kan worden. De termijn word opgerekt naar respectievelijk 7 en 10 jaar. Huiseigenaren, die hun woning willen verkopen, kunnen ongeacht puntenstelsel, tijdelijk geliberaliseerd verhuren. Ook wordt zo tijdelijke huurders de toegang tot de huurcommissie ontzegd. Op deze manier komen steeds meer woningzoekenden in een jungle van tijdelijke en precaire woonvormen terecht! Situaties als aan het Afrikanerplein dreigen zo een “normale realiteit” voor velen te worden.

De tijd dat je huur betaalde en dus voorzien was van bescherming tegen o.a extreme huurverhogingen, dakloosheid en privacyschendingen is voorbij. Daarom roepen wij op tot actie! Wij laten ons niet langer wegredeneren op wachtlijsten en chanteren met tijdelijke contracten met slechte rechtsbescherming en intimiderende boetesystemen. Wij zijn volwaardige mensen die niet veroordeeld willen zijn tot een precair bestaan. Wonen is namelijk een recht! Overheid en woningbouwcorporaties dienen daar voor te zorgen. Om te beginnen voor deze huurster aan het Afrikanerplein.

Dit bezoek is georganiseerd door:
Bond Precaire Woonvormen. Huurdersvereniging Oost. SP Amsterdam Oost

Woon je Precair Wees dan Solidair!
Datum: 15 maart.
Aanvang: 13:00
Locatie: Hoofdkantoor Rochdale, Bos en Lommerplein 303 Amsterdam

Lees voor meer informatie en achtergronden: http://huurdersverenigingoost.nl/?p=551

of https://bondprecairewoonvormen.nl/2012/04/het-verhaal-van-gabrielle-amsterdam-oost/

Video van bewoonster: http://www.youtube.com/watch?v=-u-Lq5-X6UQ&feature=player_embedded

Brief van de BPW aan de Tweede kamer over wijzigingen in de Leegstandwet: https://bondprecairewoonvormen.nl/wp-content/uploads/2012/12/Brief-Bond-Precaire-Woonvormen-over-wijzigingen-in-de-Leegstandwet-1.pdf

Wil je meedoen, lid worden en/of meer informatie over deze bijeenkomst?
Mail dan naar contact (at) bondprecairewoonvormen.nl
Kijk voor meer informatie ook op www.bondprecairewoonvormen.nl

Steun de strijd voor woonzekerheid!

Recente berichten

BPW Nieuwsbrief

nl_NLNL