BOND PRECAIRE WOONVORMEN

GL, VVD en SP uit Wageningen stellen kritische vragen over gebrekkige woonrechten bij de antikraakconstructie.

Groenlinks, VVD en SP uit Wageningen stellen kritische vragen aan het college van Burgemeester en Wethouders n.a.v de filmvertoning van de documentaire “Leegstand zonder zorgen” en het debat in Movie W in Wageningen op 24 Oktober. Een kort verslag van deze avond is hier te vinden.

Hieronder vind u de gestelde vragen die binnen een maand worden beantwoord.  Kom jij uit Wageningen neem dan met ons contact op voor vervolgacties.

Aan het College van Burgermeester en Wethouders

van de Gemeente Wageningen

Markt 22

6700 AA WAGENINGEN

 

Wageningen, 26 november 2012

Betreft: Schriftelijke vragen ex. artikel 39 RvO

Onderwerp: Antikraak bewoning en woonrechten

Geacht college,

Tijdens een debatavond georganiseerd door de fracties van VVD, SP en GroenLinks op 24 oktober j.l. kwamen de gebrekkige woonrechten aan de orde van huurders die op anti-kraakbasis leegstaande panden tijdelijk bewonen. Door de juridische antikraak-constructie hebben antikrakers beduidend minder rechten dan reguliere huurders. De tijdelijke bewoners krijgen geen huurcontract maar een gebruikerscontract, waardoor de wettelijke huurbescherming veelal niet in acht wordt genomen. De overeenkomst kan daardoor niet alleen op uitzonderlijk korte termijn worden opgezegd, maar de tijdelijke bewoners hebben bovendien vaak frequente en onaangekondigde controlebezoeken te dulden en er worden strenge restricties gesteld aan de ontvangst van bezoek of het verlaten van het pand gedurende meerdere dagen.

GroenLinks, VVD en SP zijn van mening dat tijdelijke bewoning van leegstaande panden deel kan uitmaken van leegstandsbeleid, maar dat de gemeente daarbij verantwoordelijk blijft voor de voorwaarden waaronder kraakwachten op tijdelijke basis haar panden bewonen. Dat geldt onverminderd als de uitvoering van de tijdelijke bewoning in handen wordt gelegd van een bemiddelingsbureau.

 

De fracties van SP, VVD en GroenLinks stellen u daarom de volgende vragen:

  1. Is het ook in Wageningen beleid dat leegstaande panden die in het bezit zijn van de gemeente tijdelijk (kunnen) worden bewoond via een anti-kraakregeling?
  2. Zo ja, met welk(e) antikraak-bemiddelingsbureau(s) werkt de gemeente daarbij samen? Zo nee, welke andere oplossing heeft de gemeente voor tijdelijke bewoning van leegstaande panden die de gemeente in bezit heeft?
  3. Is het college bekend met de vaak gebrekkige woonrechten van antikraak-bewoners en op welke manier maken die rechten deel uit van de afspraken die de gemeente maakt met het antikraak-bemiddelingsbureau? Is het college bereid om die rechten op te gaan nemen in de afspraken, indien dat momenteel nog niet gebeurt?
  4. Beschikt het college over een voorbeeld van de gebruikerscontracten die het antikraak-bemiddelingsbureau afsluit met tijdelijke bewoners van panden van de gemeente en kan de gemeenteraad daarvan een geanonimiseerde kopie ontvangen?
  5. Is het college bereid om in plaats van antikraak-bewoning over te gaan op tijdelijke verhuur overeenkomstig de leegstandswet? Per wanneer zou dat gerealiseerd kunnen zijn, of welke bezwaren ziet het college daarbij?

 

In afwachting van uw schriftelijke antwoord,

 

Met vriendelijke groeten,

 

Johan Osinga Hettie van Nes Jo Soolsma

 

 

 

 

 

Steun de strijd voor woonzekerheid!

Recente berichten

BPW Nieuwsbrief

nl_NLNL