BOND PRECAIRE WOONVORMEN

BPW stuurt brief naar de 2e kamer over aanpassingen van de Leegstandwet en start onderzoek naar tijdelijke woonvormen.

Op 14 November heeft de Bond Precaire woonvormen een brief gestuurd naar de 2e kamer over de voorgestelde wijzigingen in de Leegstandwet (wetsvoorstel 33436) en de inzet van verschillende vormen van tijdelijke verhuur.

Tevens hebben wij enkele vragen die wij hebben m.b.t het wetsvoorstel, die tot op heden onbeantwoord zijn gebleven, toegevoegd. Brief Bond Precaire Woonvormen over wijzigingen in de Leegstandwet.

MISSTANDEN NIET OPGELOST
Een aantal van de vragen die de BPW had bij dit wetsvoorstel, dat vele woningzoekenden permanent in de onzekerheid drijft,  zijn naar aanleiding van bovenstaande brief gesteld door verschillende politieke partijen.

De algemene commissie van Wonen en Rijksdienst acht het wetsvoorstelvoldoende voorbereid, mits gestelde vragen tijdig zullen zijn beantwoord. Dit ondanks de talrijke problemen die spelen op het gebied van tijdelijk wonen.  Lees hier het parlementair verslag van 29 november.

Over de voorgestelde maatregelen is ter voorbereiding van dit wetsvoorstel overleg geweest met organisaties die “direct of indirect” bij vormen van tijdelijke verhuur betrokken zijn.  Belangenorganisaties zoals o.a de BPW zijn hierin echter niet betrokken.  Wij zijn erg teleurgesteld dat de politiek het geluid van huurders en woningzoekenden niet serieus neemt.

MELD JE VERHAAL AAN DE BPW
Omdat de BPW uit verschillende hoeken signalen krijgt over de slechte positie van tijdelijke bewoners zijn wij gestart met een onderzoek naar tijdelijke woonvormen.

Tijdelijke bewoners ( maakt niet uit welk contracttype ) word gevraagd hun ervaringen, positief of negatief, met tijdelijk wonen te e-mailen naar: contact@bondprecairewoonvormen.nl

Of je nu antikraak zit, woont op campuscontract, huurt op basis van de Leegstandwet of een ander type tijdelijk contract hebt. Voor het stellen van vragen over tijdelijk wonen/jouw contract ben je bij de BPW aan het juiste adres.

Steun de strijd voor woonzekerheid!

Recente berichten

BPW Nieuwsbrief

nl_NLNL