BOND PRECAIRE WOONVORMEN

Wetsvoorstel tot aanpassing van de Leegstandwet

Binnenkort word het wetsvoorstel tot verruiming en flexibilisering van de Leegstandwet in de Tweede Kamer behandeld. Op 7 maart 2012 stuurde de BPW al een brief naar de Tweede Kamer om haar in te lichtten over ons standpunt.  Hieronder kan je deze brief lezen. Binnenkort volgt meer informatie over tijdelijke verhuur en dit wetsvoorstel.

Geacht Tweede Kamerlid,

Bij deze benaderen wij u over het Algemeen Overleg omtrent het huurbeleid zoals geagendeerd op 7 maart tussen 13:00 en 15:00

Minister Spies onderzoekt op dit moment de mogelijkheden tot uitbreiding van tijdelijke verhuur, zonder afbreuk te doen aan de rechtsbescherming van huurders. In de voorstellen die zij in doet in de nota "Huur op maat ,D66 nota "weg met de wachtlijst, tijdelijk huren en de leegstandswet" doet zij echter een flink aantal voorstellen die de huurbescherming wel degelijk aantasten.

Oprekken termijn tijdelijke verhuur van 5 naar 7 jaar.
De Bond Preciare Woonvormen is geschrokken van de voorstellen om de maximale termijn van tijdelijk verhuur op te rekken van 5 naar 7 jaar, aangezien de periode van onwenselijke onzekerheid voor huurders hiermee onnodig word verlengd.  Hiermee worden corporaties met een onduidelijke en slechte planning ook niet gestimuleerd om binnen een zo kort mogelijke termijn ook daadwerkelijk met plannen te beginnen. Bij het verstrijken van de 5 jaar termijn worden huurders daarnaast ook vaak hun opgebouwde huurrechten ontzegt door een onrechtmatige overstap op een andere vorm van flexwonen: antikraakwonen geheel buiten de leegstandswet om.

Geliberaliseerd verhuren oude koopwoning.
Het geliberaliseerd tijdelijk verhuren van te koop staande woningen leid nu al tot situaties waarbij bijv. bemiddelingsbureaus, zeker in schaarstegebieden zeer riante prijzen vragen voor woningen met weinig rechten. Eigenaren wiens vastgoed te koop staat worden op deze manier niet gestimuleerd om snel te verkopen en de prijsdaling in de markt te accepteren. De bepleitte doorstroom word hiermee dan ook niet bereikt maar juist tegengewerkt. De problemen worden ondertussen wel verschoven en op het bord gelegd van de tijdelijke huurder, die vaak veel betaalt voor een woning zonder huur en huurprijsbescherming, korte opzegtermijn zonder
recht op herhuisvesting en verhuiskosten vergoeding. De Bond Precaire Woonvormen vind dan ook dat er een maximumhuurprijs moet worden opgenomen in de wet voor tijdelijk huren. Een prijs die in ieder geval onder de liberlisatiegrens blijft. Een tijdelijke huurwoning is immers veel minder waard.

Arbeidsmigranten.
Door de koppeling van huis aan werk word de afhankelijkheid van werknemers en huurders vergroot. Verliest men de baan dan ook het huis. Wij vinden dat ieder mens recht heeft op huisvesting. Ook arbeidsmigranten die hun werk hebben verloren. Het staat een ieder vrij om in beroep te gaan tegen een huisuitzetting. Huur naar zijn van korte duur is bedoeld voor zorg en recreatie, voor hoofdverblijf bewoning is naar zijn aard van korte duur nooit bedoeld geweest

Aantasten huurbescherming bij opzegging contract.
Het nog verder beperken van het recht op verhuiskosten vergoeding is in onze ogen een  onwenselijke aantasting van het huurrecht. De regeling bestaat namelijk om de financieele lasten die bij uithuiszetting komen kijken eerlijk te verdelen.

De Bond Precaire Woonvormen heeft dagelijks van doen met mensen die moeilijkheden ondervinden met bovengenoemde precaire woonvormen. De verregaande aantasting van de huurbescherming is hierbij vaak de oorzaak van de problemen. Wij bepleitten dan ook dat de inzet hiervan tot een minimum word beperkt en niet verder word verruimd, dit om zo sociale problematiek te voorkomen.

Mocht u nog meer informatie willen naar aanleiding van deze brief dan kunt u uiteraard contact opnemen.

Met vriendelijke groet,
Bond Precaire Woonvormen.

Contactpersoon: Abel Heijkamp 06-47686543
info@bondprecairewoonvormen.nl
www.bondprecairewoonvormen.nl

Steun de strijd voor woonzekerheid!

Recente berichten

BPW Nieuwsbrief

nl_NLNL