BOND PRECAIRE WOONVORMEN

Verruiming van de Leegstandwet. Wat vind jij daarvan?

Stapje voor stapje wordt de Leegstandwet verruimd. Eerst van 3 naar 5 jaar, en nu wordt het onder omstandigheden zelfs mogelijk om een gebouw voor 10 jaar tijdelijk te verhuren (wetsvoorstel 33436). Het ironische is dat in de memorie van toelichting te lezen is dat “wordt gewaarborgd dat geen uitholling van de huur(prijs)bescherming optreedt in reguliere verhuurgevallen”. Voor de zittende huurders met een ‘vast contract’ is de rechtspositie nog prima geregeld maar de groep huurders zonder regulier
huurcontract wordt steeds groter. Een vergelijkbare ontwikkeling heeft zich op de arbeidsmarkt afgespeeld. In plaats van met een vast contract werkt een groot deel van Nederland via uitzending, detachering, payrol of ZZP constructies. Wij willen deze flexibilisering niet op de woningmarkt. Wij willen een gewoon huurcontract! Helaas zijn er nog nauwelijks kritische geluiden te horen geweest.

“Over de voorgestelde maatregelen is overleg gevoerd met diverse organisaties die direct of indirect bij deze vormen van verhuur betrokken zijn. Dit betreft de Vereniging van Nederlandse gemeenten, de Vereniging Eigen Huis, de Nederlandse Vereniging van Makelaars en de Nederlandse Vereniging van Banken.” Met de belangen van de koepelorganisatie van gemeenten, particuliere
huiseigenaren, makelaars en hypotheekverstrekkers is rekening gehouden. De bewoners/huurders vallen op door afwezigheid. Alleen de koepelorganisatie van gemeenten nam de moeite om het terloops voor de bewoners op te nemen. Het was fijn geweest als belangenorganisaties die ook “direct of indirect” betrokken zijn bij de bewoners/huurders zoals de woonbond en de bond precaire woonvormen (bpw) eerder bij het proces waren betrokken.

Wij bewoners en huurders willen serieus worden genomen en we gaan er niet mee akkoord dat we er maar aan moeten wennen dat we straks juridisch gezien geen poot meer hebben om op te staan.

We roepen de mensen waarvan de belangen nog niet zijn verdedigd in het lobbyproces dan ook op om zijn of haar kritiek op dit wetsvoorstel voor 15 november kenbaar te maken aan de leden van de tweede kamer:
http://www.tweedekamer.nl/kamerleden/alle_kamerleden/index.jsp

De BPW is gestart met een onderzoek naar verschillende vormen van tijdelijke verhuur. Naast het zelf inlichten van de Kamerleden kun je jouw verhaal en/of vragen ook naar ons mailen: bpw@tijdelijk-beroofd.nl

Steun de strijd voor woonzekerheid!

Recente berichten

BPW Nieuwsbrief

nl_NLNL