BOND PRECAIRE WOONVORMEN

‘Weiger de controleur, zet een ander slot op je deur!’

De Bond Precaire Woonvormen, de specialist op het gebied van tijdelijke huisvesting, start op zaterdag 21 april de campagne ‘Weiger de controleur zet een ander slot op je deur’. Door heel Nederland zullen bewoners van verschillende antikraakbureaus hun voordeurslot vervangen door een eigen slot. Daarmee reclaimen ze hun recht op privacy en huisvrede dat geschonden wordt door het antikraakbureau.

(English version)


Antikraakbureaus schenden de privacy van hun bewoners. Hun controleurs stappen onrechtmatig de woonruimte van antikraakbewoners binnen. Antikraakbureaus denken bewoners te mogen controleren op hun leefgedrag en privéleven. ‘Doe je je afwas wel regelmatig? Koop eens een kast voor je kleren. Wie logeert er steeds bij jou?’ Regelmatig dreigt de controleur bij dit soort ‘huisbezoeken’ ook met huisuitzettingen of boetes. Huisvrede en privacy zijn fundamentele rechten, ook voor tijdelijke bewoners. Niemand mag die rechten afpakken. De Bond Precaire Woonvormen roept bewoners op in hun recht te gaan staan en de huisvredebreuk te stoppen:

Weiger de controleur, zet een ander slot op je deur!

Het recht op privacy is onder andere vastgelegd in art.10 van de Grondwet, het recht op huisvrede in art.12 van de Grondwet en art. 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) meldt het recht op eerbiediging van privé, familie- en gezinsleven. Het illegaal toegang verschaffen tot een woning wordt als huisvredebreuk aangemerkt in art. 138 van het Wetboek van Strafrecht.

Het schenden van privacy, huisvrede en privéleven door de structurele huisbezoeken van controleurs van antikraakbureaus, is daarom illegaal. De ‘toestemming’ voor controle-inspecties die antikraakbureaus contractueel afdwingen bij hun bewoners moet niet langer worden gedoogd.

Tien Privacy Schendingen

Wat dan wel?

De privaatrechtelijke bruikleenovereenkomst waar antikraakbureaus gebruik van maken, is bedoeld voor het uitlenen van goederen, niet voor het aangaan van contracten met betrekking tot wonen.

In de praktijk wordt de bruikleenovereenkomst door antikraakbureaus gebruikt om reguliere huurdersrechten en de bestaande regelingen rondom tijdelijke verhuur onder de Leegstandswet, te omzeilen. Zo is antikraak een uitholling van de rechten van huurders. De schending van privacy, huisvrede en privéleven in de antikraakbranche, is helaas slechts een onderdeel van de vele misstanden in die sector. Niet voor niets is er in het verleden bijzondere wetgeving opgesteld voor wonen en huurders.

Minister Spies van Binnenlandse Zaken zou in de eerste plaats de antikraakconstructie af moeten schaffen. Tevens zou zij er op moeten toezien dat de inzet van woonvormen met minder huurbescherming, tot een minimum wordt beperkt. Woningnood onder jongeren, urgent woningzoekenden en anderen met een kwetsbare positie op de woningmarkt, kan alleen een oplossing vinden in voldoende betaalbare huisvesting. De overheid zou antikraak niet als oplossing voor die groepen mogen omarmen. De uitbesteding van het beheer van vastgoed, door marktpartijen, corporaties en overheden aan antikraakbureaus en de daarbij gepaard gaande omzeiling van wettelijke regelgeving omtrent huren en wonen dient dan ook te stoppen.

Wat is de Bond Precaire Woonvormen?

De Bond Precaire Woonvormen (BPW) is een onafhankelijke organisatie van specialisten op het gebied van tijdelijk huisvesting. De BPW is sinds 2010 specifiek bezig voor de precaire (tijdelijke) groepen op de woningmarkt. De BPW is ontstaan in reactie op de trend dat er steeds meer flexibele woonvormen ontstaan als gevolg van behoeftes aan de aanbodkant van wonen (de verhuurders en vastgoedondernemers). Tegelijkertijd neemt de vraag naar permanente woningen niet af, noch zijn de behoeftes aan de vraagzijde van wonen structureel veranderd. Uiteindelijk zoekt iedereen een permanent, fijn en veilig thuis. Momenteel is de BPW vooral bezig met het aanpakken van de misstanden in de antikraaksector. De BPW is o.a. actief met het ondersteunen van bewoners die ten onrechte op straat dreigen te worden gezet door hun antikraakbureau. Via internet weten antikraakbewoners ons goed te vinden en krijgen wij talloze hulpvragen binnen.

Steun de strijd voor woonzekerheid!

Recente berichten

BPW Nieuwsbrief

nl_NLNL