BOND PRECAIRE WOONVORMEN

BPW Voorkomt Onrechtmatige Uitzetting Bewoner Ymere

In november werd de Bond Precaire Wonen benaderd door een bewoner met een tijdelijk contract bij woningcorporatie Ymere. De bewoner woont in een woning in Amsterdam die op de renovatielijst van Ymere staat, onder een door Ymere zelf opgestelde ‘gebruiksovereenkomst’.

Op het moment dat hij de woning betrok werd hem door andere buurtbewoners duidelijk gemaakt, dat zijn onderburen snel geneigd waren tot klagen, en vijandig stonden tegenover tijdelijke bewoners. Dit werd helaas al snel bevestigd. Alhoewel de bewoner tapijt in de woning heeft aangelegd en zelfs niet beschikt over een radio, of iets anders dat muziek of lawaai zou kunnen maken, werd er geklaagd over geluidsoverlast.

Een tweede reden tot klagen diende zich aan toen de bewoner op een avond thuiskwam met een aantal vrienden, kwam hij de buren tegen en vertelde dat deze vrienden voor een paar dagen zouden blijven logeren.

Dit was voor de buren aanleiding om direct Ymere te bellen. Ymere heeft vervolgens onaangekondigd een inspectie in de woning verricht. Behalve dat dit uiteraard een duidelijke schending van zijn privacy was, was deze onaangekondigde inspectie zelfs in strijd met de in de ‘gebruiksovereenkomst’ opgenomen bepalingen. Bij de inspectie trof men de vrienden van de bewoner aan.

Enkele dagen hierna werd de bewoner per brief een directe opzegging van zijn contract aangezegd, met als reden voor opzegging ‘voortdurende ernstige overlast’. Bij telefonische navraag door een Nederlandse vriendin van de bewoner (die zelf niet van Nederlandse afkomst is), werd echter verwezen naar zijn buitenlandse afkomst, de aanwezigheid van zijn vrienden in de woning, en werd de suggestie gewekt dat hij zijn woning onderverhuurde.

Hierop heeft de bewoner de BPW weten te vinden. In samenspraak met de bewoner is de zaak onderzocht en is een brief opgesteld aan Ymere, waarin de onredelijkheid van de opzegging werd aangekaart.

Ymere bleek naar aanleiding hiervan bereid tot dialoog en is in gesprek gegaan met de bewoner. In het eerste gesprek werd nog ontkend dat men een inspectie had verricht (op mysterieuze wijze had men van ‘bouwvakkers’ vernomen dat de bewoner logees had). Daarnaast werd de bewoner verweten dat hij naar de BPW was gestapt.

De bewoner is blijven volharden in de door ons aangereikte argumenten en bij het tweede gesprek is Ymere toch zo wijs geweest om zelf nader onderzoek te verrichten. Hieruit bleek dat de klachten van de onderburen – alswel de ideeen van Ymere zelf – ongefundeerd waren, en heeft men de opzegging ingetrokken.

Steun de strijd voor woonzekerheid!

Recente berichten

BPW Nieuwsbrief

nl_NLNL